Despre zonă

Comuna Crasna se află situată în extremitatea de nord-est a Judeţului Gorj, la poalele Munţilor Parâng, la 33 km de Tg. Jiu, reşedinţa de judeţ. Teritoriul administrativ cuprinde nouă aşezări rurale, dispuse între 400 – 600 m altitudine, într-o unitate geomorfologică încadrată în Subcarpaţii Olteniei, dar spre extremitatea nordică se ajunge la peste 2.200 m, în vârfurile Gruiu – 2.345 m, Pâcleşa – 2.335 m şi Mândra – 2.360 m, situate pe creasta principală a Munţilor Parâng. Circa jumătate din suprafaţa comunei aparţine domeniului montan, ale cărui altitudini depăşesc 1.300 m.

Suprafaţa comunei totalizează 20.908,47 ha, din care 11.215 ha sunt împădurite, 8.473,19 ha sunt terenuri agricole, iar intravilanul reprezintă aproximativ 757 ha. Comuna Crasna are ca vecini oraşul Novaci spre est, comuna Voineasa / judeţul Vâlcea spre nord-est, oraşele Petrila şi Petroşani spre nord şi nord-vest, comuna Muşeteşti spre vest, comuna Bălăneşti spre sud-vest, Staţiunea balneoclimatică Săcelu şi comuna Ciocadia Bengeşti spre sud.

Cele nouă sate componente (Aninişul din Deal, Aninişul din Vale, Radoş, Cărpiniş, Crasna, Crasna Deal, Drăgoeşti, Dumbrăveni, Buzeşti) totalizează circa 5.500 locuitori (2005), sunt aşezări de tip adunat, iar reşedinţa de comună se află în satul Cărpiniş.

Descoperirile arheologice au dovedit că zona este locuită de peste cinci mii de ani, iar satele componente sunt atestate documentar de aproximativ cinci sute de ani. Populaţia locală a fost supusă de-a lungul ultimelor două secole unor influenţe demografice şi implicit culturale legate de transhumanţa oierilor veniţi de peste munte, din Ardeal. Din punct de vedere etnocultural, comuna Crasna reprezintă o zonă de interferenţă dintre zona etnografică a Olteniei de sub Munte (Gorj) şi zona etnografică Mărginimea Sibiului.

  • Ca reţea de localităţi, comuna Crasna are în structura sa un număr de nouă sate. Ca număr de sate, comuna Crasna se situează peste media pe judeţ de 6,2 sate pe comună;
  • Legătura cu municipiul Tg Jiu care este reşedinţă de judeţ se face prin intermediul drumului judeţean DJ 665 prin sudul comunei dar şi a drumurilor judeţene DJ 661 şi DJ 665 C;
  • Pe aceste căi de comunicaţie rutiere se face legătura comunei Crasna cu principalele centre de polarizare, respectiv cu municipiul Tg Jiu (35 km) şi oraşele Novaci (15 km) şi Bumbeşti – Jiu (12 km).

Comentariile sunt închise.