Cadastrare gratuită în comuna Crasna

Adresa primarului privind suspendarea activității de afișare a documentelor tehnice ale cadastrului 20.12.2021-04.01.2022

Anuntul ANCPI privind suspendarea afisarii publice a documentelor tehnice ale cadastrului

 ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE

ALE CADASTRULUI

O.C.P.I. GORJ, împreună cu PRIMĂRIA CRASNA, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 0 – 267, pentru o perioadă de 60 de zile calendaristice conform art 14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 11 noiembrie 2021                         

Data de sfârșit a afișării: 26 ianuarie 2022

Adresa locului afișării publice: CĂMINUL CULTURAL – SATUL CĂRPINIȘ, COMUNA CRASNA, JUDEȚUL GORJ

Intervalul standard de depunere a cererilor de rectificare: LUNI-JOI: 0830– 1530 și VINERI: 0830 -1330.

Vă comunicăm că fiecare proprietar va fi programat pentru consultarea documentelor tehnice ale cadastrului aferente fiecărui sat al comunei și, dacă sunt neconcordanțe, se pot depune cereri de rectificare.

Anterior programării, proprietarii pot consulta online documentele tehnice ale cadastrului pe site-ul www.ancpi.ro, apăsând aici.

De asemenea, cererea de rectificare poate fi descărcată de aici.

În speranța că programul se va finaliza cu succes, vă mulțumim pentru colaborare!

Comentariile sunt închise.