Dispozițiile autorității executive

NR DISPOZIȚIE

DATA

TITLUL DISPOZIȚIEI

1

04.01.2021

Privind convocarea Consiliului Local al comunei Crasna în ședință extraordinară în data de 08.01.2021

2

05.01.2021

Privind majorarea salarială de care beneficiază  personalul nominalizat

în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, în luna decembrie 2020

3

05.01.2021

Privind prelungirea detașării doamnei COROBEA DANIELA, asistent medical comunitar, gradul principal,  în cadrul Compartimentului Asistență Medicală Comunitară din aparatul de specialitate al primarului comunei  Crasna la DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ GORJ, pentru o perioadă de 30 de zile

4

06.01.2021

Privind desemnarea d-lui Popica Ilie-Marius responsabil cu preluarea şi gestionarea unor bunuri materiale achiziționate la nivelul U.A.T. Comuna Crasna, judeţul Gorj

5

06.01.2021

Privind  încetarea contractului individual de muncă al d-nei  BUDURAN ELISAVETA,  asistent  personal  al  persoanei  cu  handicap  grav  VAMVU MARIA, cu domiciliul în satul Crasna,  comuna Crasna  judeţul Gorj

6

07.01.2021

Privind constituirea Unității de Implementare a Proiectului „Dotări inteligente

pentru școlile din comuna Crasna, județul Gorj”

7

12.01.2021

Pentru constituirea comisiei privind monitorizarea respectării contractelor de închiriere pentru terenurile pășune atribuite crescătorilor de animale din comuna Crasna, în baza OUG nr. 34/2013

8

12.01.2021

Privind actualizarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență la nivelul comunei Crasna, județul Gorj.

9

15.01.2021

Privind desemnarea d-lui Beregan Cosmin – consilier juridic în cadrul aparatului de specialitate al primarului în vederea exercitării vizei de control financiar preventiv propriu, pentru operațiunile ce privesc cheltuielile  publice

la nivelul comunei Crasna, județul Gorj

10

22.01.2021

Privind convocarea Consiliului Local al comunei Crasna în ședință ordinară din data de 29.01.2021

11

22.01.2021

Privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță, la nivelul comunei Crasna, județul Gorj pentru lunile decembrie 2020 – ianuarie 2021

12

22.01.2021

Privind încetarea dreptului la ajutor social acordat d-lui Cimpu Siminel.

13

22.01.2021

Privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei Porumbescu Denisa Cristina, sat Crasna din Deal

14

22.01.2021

Privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-lui Cimpu Dumitru, sat Crasna din Deal

15

22.01.2021

Privind acordarea gradației 1 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă de la 3 la 5 ani d-lui GOLEA GHEORGHE, asistent personal și stabilirea salariului de bază începând cu data de 04.01.2021 

16

22.01.2021

Privind acordarea gradației 1 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă de la 3 la 5 ani d-nei TURCU CRISTINA-ANA, asistent personal și stabilirea salariului de bază  începând cu data de 04.01.2021 

17

22.01.2021

Privind acordarea gradației 1 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă de la 3 la 5 ani d-nei STROIE IOANA, asistent personal și stabilirea salariului de bază începând cu data de 04.01.2021 

18

22.01.2021

Privind acordarea gradației 2 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă de la 5 la 10 ani d-lui CIOCAN DANIEL, asistent personal și stabilirea salariului de bază începând cu data de 04.01.2021 

19

22.01.2021

Privind  stabilirea salariului de baza pentru dl. NECȘOIU SORIN-LUCIAN,

asistent personal gradația 0,  începând cu data de 13.01.2021

20

22.01.2021

Privind  stabilirea salariului de baza pentru dl. ZGOVANCU CONSTANTIN-MARIAN, asistent personal gradația 0,  începând cu data de 13.01.2021

21

22.01.2021

Privind  stabilirea salariului de baza pentru dl. PLEȘA PETRE, asistent personal gradația 0,  începând cu data de 13.01.2021

22

22.01.2021

Privind  stabilirea salariului de baza pentru dl. BOCȘE VICTOR-DANIEL, asistent personal gradația 0,  începând cu data de 13.01.2021

23

22.01.2021

Privind  stabilirea salariului de baza pentru d-na JIANU ELENA, asistent personal gradația 0,  începând cu data de 13.01.2021

24

22.01.2021

Privind  stabilirea salariului de baza pentru d-na TOMA DIANA-NICOLETA, asistent personal gradația 0,  începând cu data de 13.01.2021

25

22.01.2021

Privind  stabilirea salariului de baza pentru d-na SÂRBESCU LIDIA, asistent personal gradația 0,  începând cu data de 13.01.2021

26

22.01.2021

Privind  stabilirea salariului de baza pentru d-na JIPA ANA, asistent personal gradația 0,  începând cu data de 13.01.2021

27

22.01.2021

Privind stabilirea nivelului indemnizației lunare pentru persoanele cu  handicap

 grav acordată la nivelul Primăriei Comunei Crasna, județul Gorj,  începând cu data de 13.01.2021

28

01.02.2021

Privind acordarea unei indemnizații  lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant persoanei cu handicap grav Ciocan Pantelimon, cu domiciliul în comuna Crasna, sat Aninișu din Vale, judeţul Gorj

29

01.02.2021

Privind  acordarea unei indemnizaţii  lunare de însoţitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav Toloargă Ion,  cu domiciliul în comuna Crasna, sat Crasna, judeţul Gorj

30

01.02.2021

Privind acordarea unei indemnizaţii  lunare de însoţitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant d-nei Nițulescu Ioana, persoană cu handicap grav, cu domiciliul în comuna Crasna, sat Crasna din Deal, judeţul Gorj

31

01.02.2021

Privind acordarea unei indemnizaţii  lunare de însoţitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant persoanei cu handicap grav Nițulescu Ion, cu domiciliul în comuna Crasna, sat Dumbrăveni, judeţul Gorj

32

01.02.2021

Privind încetarea acordării indemnizației lunare de însoţitor echivalentă cu

 salariul net al  asistentului personal gradația 0, numitei MITUȚOIU CORNELIA, cu domiciliul în comuna Crasna, sat Cărpiniș, judeţul Gorj

33

02.02.2021

Privind  desemnarea persoanelor responsabile cu publicarea documentelor pe

 site-ul propriu al primăriei, precum și cu corespondența electronică.

34

02.02.2021

Privind  desemnarea persoanelor responsabile cu privire la organizarea și

 publicarea Monitorului Oficial Local al U.AT. comuna Crasna.

35

02.02.2021

Privind majorarea salarială de care beneficiază  personalul nominalizat

în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, în luna ianuarie 2021

36

05.02.2021

Privind  prelungirea contractului individual de muncă al doamnei IVĂNUȘ ECATERINA personal, gradația 2, al copilului cu handicap grav IVĂNUȘ GABRIEL, cu domiciliul în sat Buzești , comuna Crasna, județul Gorj

37

05.02.2021

privind prelungirea detașării doamnei COROBEA DANIELA, asistent medical comunitar, gradul principal, în cadrul Compartimentului Asistență Medicală Comunitară din aparatul de specialitate al primarului comunei  Crasna la DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ GORJ, pentru o perioadă de 30 de zile

38

05.02.2021

Privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță, la nivelul comunei Crasna, județul Gorj, pentru luna februarie 2021

 

Comentariile sunt închise.