Dispozițiile autorității executive 2023

Nr. dispoziției Data dispoziției Titlul dispoziției
1 03.01.2023 Privind încadrarea doamnei PIRTEA CORNELIA în funcția de asistent personal, gradația 4, al persoanei cu handicap grav SILIȘTE MIRON
2 03.01.2023 Privind încetarea aplicabilității Dispoziției nr. 323 / 28.11.2022 privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav SILIȘTE MIRON
3 03.01.2023 Privind încadrarea doamnei POPESCU MARIA în funcția de asistent personal, gradația 3, al persoanei cu handicap grav POPESCU D. MARIA
4 03.01.2023 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Crasna în ședința extraordinară în data de 09.01.2023
5 05.01.2023 Privind majorarea salarială de care beneficiază personalul nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, în luna decembrie 2022
6 06.01.2023 Privind executarea sancțiunii prestării de muncă neremunerată în folosul comunității de către numitul MĂLĂIANU SERGHE-DORU
7 06.01.2023 Privind executarea sancțiunii prestării de muncă neremunerată în folosul comunității de către numitul CREȚU MĂDĂLIN-NICOLAE
8 10.01.2023 Privind stabilirea nivelului indemnizației lunare pentru persoanele cu handicap grav acordată la nivelul Primăriei Comunei Crasna, județul Gorj, începând cu data de 01.01.2023
9 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. BOCȘE VICTOR-DANIEL, asistent personal gradația 0, începând cu data de 01.01.2023
10 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. PLEȘA PETRE, asistent personal gradația 0, începând cu data de 01.01.2023
11 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na JIANU ELENA, asistent personal gradația 0, începând cu data de 01.01.2023
12 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na PUIU IONICA-FLAVIANA, asistent personal gradația 0, începând cu data de 01.01.2023
13 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na RUJAN ELENA-ALINA, asistent personal gradația 0, începând cu data de 01.01.2023
14 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. GOLEA GHEORGHE, asistent personal gradația 1, începând cu data de 01.01.2023
15 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. NECȘOIU SORIN-LUCIAN, asistent personal gradația 1, începând cu data de 01.01.2023
16 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na PĂTRĂȘCOIU CRISTINA, asistent personal gradația 1, începând cu data de 01.01.2023
17 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na PÎRJOL IRINA-LORENA, asistent personal gradația 1, începând cu data de 01.01.2023
18 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na STROIE IOANA, asistent personal gradația 1, începând cu data de 01.01.2023
19 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. SÎRBU ION, asistent personal gradația 1, începând cu data de 01.01.2023
20 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na TOMA DIANA-NICOLETA, asistent personal gradația 1, începând cu data de 01.01.2023
21 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na TURCU CRISTINA-ANA, asistent personal gradația 1, începând cu data de 01.01.2023
22 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na BURLAN ELENA asistent personal gradația 2, începând cu data de 01.01.2023
23 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na CANĂ DANIELA-LUMINIȚA asistent personal gradația 2, începând cu data de 01.01.2023
24 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na GÎNGEA STELUȚA asistent personal gradația 2, începând cu data de 01.01.2023
25 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. IONIȚĂ CONSTANTIN-SORINEL asistent personal gradația 2, începând cu data de 01.01.2023
26 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na IVĂNUȘ ECATERINA asistent personal gradația 2, începând cu data de 01.01.2023
27 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na JIANU FLORI-ILENUȘI asistent personal gradația 2, începând cu data de 01.01.2023
28 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na ȚUȚU LIVIA-CLAUDIA asistent personal gradația 2, începând cu data de 01.01.2023
29 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na URÎȚESCU MARIA asistent personal gradația 2, începând cu data de 01.01.2023
30 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na. CIOBOIU ELENA, asistent personal gradația 3, începând cu data de 01.01.2023
31 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na. DIACONESCU CRISTINA asistent personal gradația 3, începând cu data de 01.01.2023
32 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. GELEGRAM CONSTANTIN-COSMIN asistent personal gradația 3, începând cu data de 01.01.2023
33 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na. MĂLĂIANU VERGINICA asistent personal gradația 3, începând cu data de 01.01.2023
34 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na. MOȚA IOANA-LILIANA asistent personal gradația 3, începând cu data de 01.01.2023
35 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. ȚĂPUREL ION asistent personal gradația 3, începând cu data de 01.01.2023
36 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na CHERCIU CAMELIA-LILIANA asistent personal gradația 4, începând cu data de 01.01.2023
37 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na CHERCIU LEONICA asistent personal gradația 4, începând cu data de 01.01.2023
38 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na CÎRSTOC IONICA asistent personal gradația 4, începând cu data de 01.01.2023
39 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na DOCHIȚU MARIA asistent personal gradația 4, începând cu data de 01.01.2023
40 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl SPAFIU DĂNUȚ asistent personal gradația 4, începând cu data de 01.01.2023
41 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na. BUCĂLAE DANIELA, asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2023
42 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. CHIRILĂ DAN, asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2023
43 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. CIOBOIU SILVIU, asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2023
44 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. CIOCÂRLAN DUMITRU, asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2023
45 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na. CREȚU IULIA, asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2023
46 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. DIACONESCU CONSTANTIN, asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2023
47 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na. DIȚĂ ELENA, asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2023
48 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na. LUPU MARIANA, asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2023
49 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na. LUPULESCU-DIACONESCU LUMINIȚA, asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2023
50 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. MĂLĂIANU CORNEL, asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2023
51 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na. MĂLĂIANU LUMINIȚA-MINODORA, asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2023
52 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na. MIHĂILĂ ALEXANDRINA-VIORICA, asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2023
53 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na. MIHĂILĂ MARIA, asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2023
54 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na. NICA ZENOVIA, asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2023
55 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na. PĂSĂREA IOANA, asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2023
56 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na. SEGA VIORICA, asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2023
57 18.01.2023 Privind aprobarea rectificării actului de căsătorie nr. 12 din data de 21.08.2020 privind pe Troi Ionuț – Bogdan și Zgăbunță Carmen – Elena , înregistrat la Primăria comunei Crasna, județul Gorj
58 18.01.2023 Privind acordarea, dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei Manta Nelia- Luminița
59 18.01.2023 Privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță, la nivelul comunei Crasna, județul Gorj
60 18.01.2023 Privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi precum și a suplimentului lunar de combustibili solizi sau lichizi persoanelor vulnerabile din comuna Crasna, județul Gorj
61 20.01.2023 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Crasna în ședința ordinară din data de 27.01.2023
62 27.01.2023 Privind suspendarea contractului individual de muncă al d-nei Brăitaru Elena, asistent medical comunitar în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna, județul Gorj pe durata concediului de creștere copil
63 27.01.2023 Privind îndreptarea erorii materiale din conținutul Dispoziției nr.302 din 31.10.2022 privind încadrarea domnului IONIȚĂ CONSTANTIN-SORINEL în funcția de asistent personal, gradația 2, al persoanei cu handicap grav DEACONESCU MIHAELA-DANA
64 27.01.2023 Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei GRUIESCU ANGELICA angajată în funcția contractuală de bibliotecar, grad profesional IA, gradația 5, în cadrul Bibliotecii Comunale Crasna, județul Gorj, începând cu data de 1 ianuarie 2023
65 30.01.2023 Privind încetarea contractului individual de muncă al d-lui ȚÂPUREL ION, asistent personal al persoanei cu handicap grav GEORGESCU DUMITRU
66 30.01.2023 Privind încetarea acordării indemnizației lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav Mălăianu lulia
67 30.01.2023 Privind încetarea acordării indemnizației lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav NICULESCU SAVA
68 30.01.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant, persoanei cu handicap grav Corici Dafina
69 30.01.2023 Privind constituirea Unității Locale de Sprijin (U.L.S.)
la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Comuna Crasna
70 31.01.2023 Privind stabilirea programului de lucru pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna și al instituțiilor publice din subordine în vederea recuperării zilei de 23 ianuarie 2023, stabilită ca zi liberă
71 31.01.2023 Privind încadrarea domnului FĂSUI ALEXANDRU-SINEL în funcția de asistent personal, gradația 2, al persoanei cu handicap grav FĂSUI ELISAVETA
72 31.01.2023 Privind încadrarea domnului POPESCU ION în funcția de asistent personal, gradația 5, al persoanei cu handicap grav POPESCU DANIEL
73 31.01.2023 Privind încetarea aplicabilității Dispoziției nr. 686 / 30.08.2005 privind acordarea unei indemnizații echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant d-nei Popescu Elisaveta ca reprezentant legal al persoanei cu handicap grav Popescu Daniel
74 01.02.2023 Privind prelungirea raportului de serviciu al doamnei CÎRSTOC RODICA cu menținerea în funcția publică de execuție de inspector, gradul profesional superior, gradația 5, în Compartimentul Asistență Socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Crasna, județul Gorj, peste vârsta standard de pensionare, pe perioada 04.02.2023 – 04.02.2024
75 01.02.2023 Privind prelungirea raportului de serviciu al doamnei CHIRIAC ANA cu menținerea în funcția publică de execuție de inspector, gradul profesional superior, gradația 5, în Compartimentul Cadastru, Agricultură, Fond Funciar din aparatul de specialitate al primarului comunei Crasna, județul Gorj, peste vârsta standard de pensionare, pe perioada 17.02.2023 – 17.02.2024
76 03.02.2023 Privind majorarea salarială de care beneficiază personalul nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, în luna ianuarie 2023
77 06.02.2023 Privind recuperarea unei sume încasată necuvenit, reprezentând venituri salariale, de către domnul IONIȚĂ CONSTANTIN-SORINEL, asistent personal în cadrul Compartimentului Asistență socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Crasna
78 06.02.2023 Privind încetarea contractului individual de muncă al d-nei PĂTRĂȘCOIU CRISTINA asistent personal al persoanei cu handicap grav MOGOȘANU DUMITRU
79 06.02.2023 Privind încetarea contractului individual de muncă al d-nei JIANU FLORI-ILENUȘ, asistent personal al persoanei cu handicap grav JIANU MARIA
80 06.02.2023 Privind aprobarea acordării ajutorului social d-lui Stancioi Ion
81 06.02.2023 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Crasna în ședința extraordinară în data de 10.02.2023
82 08.02.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav MOGOȘANU DUMITRU
83 08.02.2023 Privind desemnarea consilierului de etică în cadrul Primăriei Comunei Crasna
84 08.02.2023 Privind desemnarea persoanei responsabilă cu atribuții în domeniul aplicării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
85 08.02.2023 Privind constituirea Comisiei de inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit
86 08.02.2023 Privind implementarea prevederilor din Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 în cadrul comunei Crasna, județul Gorj și în unitățile publice subordonate/în coordonare/sub autoritate în perioada 2023-2025
87 10.02.2023 Privind aprobarea Codului de etică, integritate și conduită profesională a personalului din cadrul Primăriei comunei Crasna, județul Gorj
88 10.02.2023 Privind prelungirea raportului de serviciu al doamnei CHIRIAC ANA cu menținerea în funcția publică de execuție de inspector, gradul profesional superior, gradația 5, în Compartimentul Registru Agricol, Cadastru, Fond Funciar din aparatul de specialitate al primarului comunei Crasna, județul Gorj, peste vârsta standard de pensionare, pe perioada 17.02.2023 – 17.02.2024
89 10.02.2023 Privind aprobarea Strategiei Anticorupție în cadrul comunei Crasna, județul Gorj și în unitățile publice subordonate/în coordonare/sub autoritate în perioada 2023-2025 și a Planului de Integritate la nivelul U.A.T. comuna Crasna
90 10.02.2023 Privind numirea Responsabilului cu identificarea, analiza, tratarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție în cadrul primăriei comunei Crasna, județul Gorj
91 13.02.2023 Privind aprobarea Planului de servicii pentru copilul Văduva Alexandra – Andreea, domiciliat în sat Crasna din Deal, comuna Crasna str. Merișor nr.31, județul Gorj
92 13.02.2023 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Crasna în ședința ordinară din data de 24.02.2023
93 24.02.2023 Privind acordarea unui ajutor de urgență la nivelul comunei Crasna, județul Gorj
94 28.02.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav Sega Victor
95 28.02.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav Păsărea Ionel
96 28.02.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant pentru persoana cu handicap grav Andreoiu Constantin
97 28.02.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav Toloargă Ion
98 28.02.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav Ghibu Petre
99 28.02.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav Gruescu Eleonora-Dorina
100 28.02.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav MĂRGĂRIT PETRE
101 28.02.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav Crețu Constantin Ionuț
102 28.02.2023 Privind încadrarea doamnei PETRESCU MARIA în funcția de asistent personal, gradația 2, al persoanei cu handicap grav PETRESCU ANGELA
103 28.02.2023 Privind aprobarea acordării ajutorului social d-lui Dragan Gheorghe
104 28.02.2023 Privind aprobarea acordării ajutorului social d-nei Cretu Veronica
105 28.02.2023 Privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei/d-lui BURCI ELENA MIHAELA
106 28.02.2023 Privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei/d-lui Oprea Ionela Daniela
107 28.02.2023 Privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei/d-lui Cimpu Denisa- Cristina
108 28.02.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal persoanei cu handicap grav Cîrstoc Amalia-Claudia
109 28.02.2023 Privind acordarea gradației 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă de peste 20 ani, d-lui BURLAN CĂLIN-BOGDAN, inspector, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Registru Agricol Cadastru Fond Funciar din aparatul de specialitate al primarului Comunei Crasna și stabilirea drepturilor salariale, începând cu data de 01.01.2023
110 02.03.2023 Privind scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor acordată d-lui STOICOIU TONI-DANIEL, consilier, grad profesional IA, în cadrul Compartimentului Secretariat, Relații cu Publicul, Informatică și Informare Turistică din aparatul de specialitate al primarului comunei Crasna începând cu data de 01.01.2023
111 03.03.2023 Privind majorarea salarială de care beneficiază personalul nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, în luna februarie 2023
112 03.03.2023 Privind executarea sancțiunii prestării de muncă neremunerată în folosul comunității de către numitul CHIREȚOIU DRAGOȘ COSMIN, domiciliat in comuna Crasna, sat Drăgoiești, județul Gorj
113 07.03.2023 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Crasna în ședința extraordinară de îndată în data de 08.03.2023
114 08.03.2023 Privind încadrarea domnului ZGRIPCEA PETRE-MARIAN în funcția de asistent personal, gradația 0, al persoanei cu handicap grav BĂLUȚESCU AUREL
115 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-lui Stancioi Ion
116 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei Bontoiu Mihaela
117 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei Bosoncca Elisaveta
118 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei Bucalae Alexandru
119 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei/lui Catutoiu Valentina
120 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei/lui Ciortan Ligia
121 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei/lui Floarea Danut
122 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei/lui Gaina Elena
123 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei/lui Gherghe Maria
124 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei/lui Ivanusi Viorica
125 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei/lui Mihaila Constantin
126 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei/lui Nacioiu Virgil
127 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei/lui Piperea Ioana
128 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei/lui Popescu Octavia
129 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei/Iui Popica Constantin
130 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei/lui Schiopoiu Maria
131 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei/lui Sicoe Maria
132 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei/lui Tiriplica Elena
133 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei/lui Voicu Elisaveta
134 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-lui Tomoiu Ion
135 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei Baltatoiu Trandafira
136 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei/lui Oprea Gheorghe
137 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei/lui Brabete-Floarea Jeanina-Nicoleta
138 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei/lui Cinteza Ileana-Vasilica
139 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei/lui Suvar Dumitra Loredana
140 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei Cretu Veronica
141 09.03.2023 Privind modificarea acordării ajutorului social d-lui Dragan Gheorghe
142 09.03.2023 Privind modificarea alocației pentru susținerea familiei d-lui Zgripcea Gheorghe-Ilie
143 09.03.2023 Privind modificarea alocației pentru susținerea familiei d-lui Plesa Petre
144 09.03.2023 Privind modificarea alocației pentru susținerea familiei d-nei Dragu Luminița Ana
145 09.03.2023 Privind modificarea alocației pentru susținerea familiei d-nei/d-lui Nitulescu Vasile
146 09.03.2023 Privind modificarea alocației pentru susținerea familiei d-nei/d-lui Ciocan Mihail
147 09.03.2023 Privind modificarea alocației pentru susținerea familiei d-nei/d-lui BURCI ELENA MIHAELA
148 09.03.2023 Privind modificarea alocație pentru susținerea familiei d-nei/d-lui Cimpu Denisa-Cristina
149 09.03.2023 Privind modificarea alocației pentru susținerea familiei d-nei/d-lui Oprea Ionela Daniela
150 09.03.2023 Privind modificarea alocației pentru susținerea familiei d-lui Popescu Mircea
151 09.03.2023 Privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei Tapurel Andreea-Georgiana
152 09.03.2023 Privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei/d-lui Dumitrescu Gheorghiana Matilda
153 09.03.2023 Privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei/d-lui Toloarga Madalina
154 09.03.2023 Privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei/d-lui Majlat Andrei Cosmin
155 09.03.2023 Privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei/d-lui Vamvu Dumitru Daniel
156 09.03.2023 Privind modificarea alocației pentru susținerea familiei d-nei/d-lui Bontoiu Mihaela
157 09.03.2023 Privind modificarea, dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei/d-lui Suvar Dumitra-Loredana
158 09.03.2023 Privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei Brabete Floarea Jeanina-Nicoleta
159 09.03.2023 Privind modificarea, dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei Manta Nelia-Luminița
160 10.03.2023 privind numirea Responsabilului de Incidente de Integritate în cadrul Primăriei comunei Crasna, județul Gorj
161 10.03.2023 privind încetarea contractului individual de muncă al d-lui GOLEA GHEORGHE, asistent personal al persoanei cu handicap grav GOLEA ELENA
162 10.03.2023 Privind încadrarea domnului COSTAN NICUȘOR în funcția de asistent personal, gradația 2, al persoanei cu handicap grav LIBICH VIRGINIA
163 14.03.2023 Privind încetarea acordării indemnizației lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav MÎȚU MARIA
164 14.03.2023 privind desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public în cadrul Primăriei comunei Crasna, județul Gorj
165 24.03.2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Crasna în ședința ordinară din data de 31.03.2023
166 24.03.2023 privind acordarea sporului pentru condiții de muncă periculoase sau vătămătoare personalului Primăriei comunei Crasna
167 30.03.2023 privind încetarea dreptului la ajutor social ,D -nei Bontoiu Mihaela
168 30.03.2023 privind încetarea dreptului la ajutor social D -nei Suvar Dumitra-Loredana
169 30.03.2023 privind stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-lui Ocea Valerian
170 31.03.2023 Privind încadrarea doamnei TEU MARIA în funcția de asistent personal, gradația 0, al persoanei cu handicap grav CAPOTĂ DUMITRU
171 31.03.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav CIOCÂRLAN I. ANA
172 31.03.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant, persoanei cu handicap grav Mălăianu Anca-Loredana
173 31.03.2023 Privind acordarea unei indemnizații de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant pentru persoana cu handicap grav CIOCÂRLAN MARIA
174 31.03.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant, persoanei cu handicap grav Pistol Paulina
175 03.04.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant, persoanei cu handicap grav FĂSUI ELISAVETA
176 03.04.2023 Privind majorarea salarială de care beneficiază personalul nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, în luna martie 2023
177 03.04.2023 Privind menținerea sporului pentru condiții vătămătoare doamnei GRUIESCU ANGELICA angajată în funcția contractuală de bibliotecar, grad profesional IA, gradația 5, în cadrul Bibliotecii Comunale Crasna, județul Gorj
178 03.04.2023 Privind menținerea sporului pentru condiții de muncă acordat d-nei COROBEA DANIELA asistent medical comunitar principal (PL), gradația 5 în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna, județul Gorj
179 03.04.2023 Privind majorarea indemnizației lunare a primarului comunei Crasna, județul Gorj, pentru implementare proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau fonduri externe rambursabile, precum și prin Mecanismul de redresare și reziliență
180 03.04.2023 Privind majorarea indemnizației lunare a viceprimarului comunei Crasna, județul Gorj, pentru implementare proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau fonduri
externe rambursabile, precum și prin Mecanismul de redresare și reziliență
181 03.04.2023 Privind nominalizarea persoanelor care fac parte din echipa de proiect pentru implementarea proiectului „Modernizarea și dotare cămine culturale comuna Crasna”
182 03.04.2023 Privind nominalizarea persoanelor care fac parte din echipa de proiect pentru implementarea proiectului „înființare centru social multifuncțional”
183 03.04.2023 Privind nominalizarea persoanelor care fac parte din echipa de proiect pentru implementarea proiectului „înființare și dotare centru de colectare prin aport voluntar (CAV), comuna Crasna, județul Gorj”
184 06.04.2023 Privind virarea de credite bugetare in cadrul aceluiași capitol bugetar al Comunei Crasna, Județul Gorj, pe anul 2023
185 03.04.2023 Privind desemnarea d-nei GHIDIU RAMONA-consilier superior în cadrul Compartimentului Achiziții Publice să exercite atribuțiile privind primirea, păstrarea și eliberarea de bunuri  materiale achiziționate la nivelul Primăriei Comunei Crasna
186 13.04.2023 Privind constituirea Comisiei de autoritate tutelară la nivelul comunei Crasna, județul Gorj
187 13.04.2023 Privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei IVĂNUȘ ECATERINA, asistent personal al copilului cu handicap grav IVĂNUȘ GABRIEL, cu domiciliul în sat Buzești, comuna Crasna, județul Gorj
188 13.04.2023 Privind încadrarea doamnei IVĂNUȘ ECATERINA în funcția de asistent personal, gradația 2, al copilului cu handicap grav IVĂNUȘ GABRIEL
189 21.04.2023 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Crasna în ședința ordinară din data de 28.04.2023
190 21.04.2023 Privind stabilirea indemnizației lunare acordate domnului Vamvu Aurel, primarul comunei Crasna, județul Gorj, începând cu data de 01 noiembrie 2022
191 21.04.2023 Privind stabilirea indemnizației lunare acordate domnului Sanda Gheorghe, viceprimarul comunei Crasna, județul Gorj, începând cu data de 01 noiembrie 2022
192 28.04.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav ZGRIPCEA ELENA
193 28.04.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav ȚÎȚÂ PETRE
194 28.04.2023 Privind încadrarea doamnei BOSONCEA CRISTINA-MIHAELA în funcția de asistent personal, gradația 0, al persoanei cu handicap grav BOSONCEA ST. MARIA
195 28.04.2023 Privind încadrarea doamnei CĂTUȚOIU SIMINA-ARINELA în funcția de asistent personal, gradația 5, al persoanei cu handicap grav FRĂȚILĂ DUMITRU
196 28.04.2023 Privind încadrarea doamnei CRIVEȚI RAVECA în funcția de asistent personal, gradația 3, al persoanei cu handicap grav SGRĂBUNȚĂ DUMITRU
197 28.04.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant, persoanei cu handicap grav ȚÂȚĂ ELISAVETA
198 28.04.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant, persoanei cu handicap grav CHERCIU CATINCA
199 28.04.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant, persoanei cu handicap grav LUPULESCU-DIACONESCU DANIEL
200 28.04.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al al asistentului personal debutant persoanei cu handicap grav NIȚULESCU ION
201 28.04.2023 Privind stabilirea salariului lunar cuvenit d-nei TIRIPLICĂ LUMINIȚA, angajată în funcția publică de conducere de secretar comună, gradul II, gradația 5 începând cu data de 01.05.2023
202 28.04.2023 Privind stabilirea salariului lunar cuvenit doamnei LĂCĂTUȘU IULIANA-CRISTINA, angajată în funcția publică de conducere de șef birou, gradul II, gradația 4, în Biroul Financiar Contabil, Resurse Umane, Taxe și Impozite din aparatul de specialitate al primarului Comunei Crasna, județul Gorj, începând cu data de 01.05.2023
203 28.04.2023 Privind stabilirea salariului lunar cuvenit doamnei TURTOIU EUGENIA-LOREDANA angajată în funcția publică de execuție de inspector, gradul profesional superior, gradația 5, în Biroul financiar Contabil, Resurse Umane, Taxe și Impozite din aparatul de specialitate al primarului Comunei Crasna, județul Gorj, începând cu data de 01.05.2023
204 28.04.2023 Privind stabilirea salariului lunar cuvenit doamnei POPESCU CRISTINA angajată în funcția funcția publică de execuție de inspector, gradul profesional superior, gradația 5, în Biroul
Financiar Contabil, Resurse Umane, Taxe și Impozite din aparatul de specialitate al primarului Comunei Crasna, județul Gorj, începând cu data de 01.05.2023
205 28.04.2023 Privind stabilirea salariului lunar cuvenit domnului TIRIPLICA NARCIS-ERMINIU angajat în funcția publică de execuție de consilier juridic, gradul profesional superior, gradația 4, în Biroul Financiar Contabil, Resurse Umane, Taxe și Impozite din aparatul de specialitate al primarului Comunei Crasna, județul Gorj, începând cu data de 01.05.2023
206 28.04.2023 Privind stabilirea salariului lunar cuvenit domnului ZGOVANCU CONSTANTIN angajat în funcția publică de execuție de referent, gradul profesional superior, gradația 5, în Biroul Financiar Contabil, Resurse Umane, Taxe și Impozite din aparatul de specialitate al primarului Comunei Crasna, județul Gorj, începând cu data de 01.05.2023
207 28.04.2023 Privind stabilirea salariului lunar cuvenit domnului POPICA ILIE-MARIUS angajat în funcția publică de execuție de inspector, gradul profesional superior, gradația 4, în Compartimentul Urbanism Amenajarea Teritoriului și Protecția Mediului, din aparatul de specialitate al primarului Comunei Crasna, județul Gorj, începând cu data de 01.05.2023
208 28.04.2023 Privind stabilirea salariului lunar cuvenit doamnei GHIDIU RAMONA angajată în funcția publică de execuție de consilier, gradul profesional superior, gradația 3, în Compartimentul Achiziții Publice din aparatul de specialitate al primarului Comunei Crasna, județul Gorj, începând cu data de 01.05.2023
209 28.04.2023 Privind stabilirea salariului lunar cuvenit domnului PUFAN BOGDAN-CONSTANTIN angajat în funcția publică de execuție de consilier, gradul profesional principal, gradația 4 in Compartimentul investiții publice si patrimoniu din aparatul de specialitate al Primarului comunei Crasna, județul Gorj începând cu data de 01.05.2023
210 28.04.2023 Privind stabilirea salariului lunar cuvenit domnului BURLAN CĂLIN-BOGDAN angajat în funcția publică de execuție de inspector, gradul profesional superior, gradația 5, în Compartimentul Registrul Agricol, Cadastru Fond Funciar, din aparatul de specialitate al primarului Comunei Crasna, județul Gorj, începând cu data de 01.05.2023
211 28.04.2023 Privind stabilirea salariului lunar cuvenit doamnei CHIRIAC ANA angajată în funcția publică de execuție de inspector, gradul profesional superior, gradația 5, în Compartimentul Registrul Agricol, Cadastru Fond Funciar, din aparatul de specialitate al primarului Comunei Crasna, județul Gorj, începând cu data de 01.05.2023
212 28.04.2023 Privind stabilirea salariului lunar cuvenit domnului POPESCU ZAMFIREL angajat în funcția publică de execuție de inspector, gradul profesional superior, gradația 5, în Compartimentul Asistență Socială din aparatul de specialitate al primarului Comunei Crasna, județul Gorj, începând cu data de 01.05.2023
213 28.04.2023 Privind stabilirea salariului lunar cuvenit doamnei CÎRSTOC RODICA angajată în funcția publică de execuție de inspector, gradul profesional superior, gradația 5, în Compartimentul Asistență Socială din aparatul de specialitate al primarului Comunei Crasna, județul Gorj, începând cu data de 01.05.2023
214 28.04.2023 Privind stabilirea salariului lunar cuvenit doamnei VÎLCU-DĂDULESCU MAYRA-DYANA angajată în funcția contractuală de execuție de consilier, gradul IA, gradația 4, în Compartimentul Secretariat Relații cu Publicul, Informatică și Informare Turistică, din aparatul de specialitate al primarului Comunei Crasna, județul Gorj, începând cu data de 01.05.2023
215 28.04.2023 Privind stabilirea salariului lunar cuvenit domnului STOICOIU TONI-DANIEL angajat în funcția contractuală de execuție de consilier, gradul IA, gradația 4, în Compartimentul Secretariat
Relații cu Publicul, Informatică și Informare Turistică, din aparatul de specialitate al primarului Comunei Crasna, județul Gorj, începând cu data de 01.05.2023
216 28.04.2023 Privind stabilirea salariului lunar cuvenit doamnei MĂLĂIANU CAMELIA angajată în funcția contractuală de execuție de referent, gradul IA, gradația 5, în Compartimentul Registrul Agricol, Cadastru Fond Funciar, din aparatul de specialitate al primarului Comunei Crasna, județul Gorj, începând cu data de 01.05.2023
217 28.04.2023 Privind stabilirea salariului lunar cuvenit domnului NICOVALĂ GHEORGHE angajat în funcția contractuală de șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență, gradația 5, din aparatul de specialitate al primarului Comunei Crasna, județul Gorj începând cu data de 01.05.2023
218 28.04.2023 Privind stabilirea salariului lunar cuvenit domnului BEREGAN COSMIN angajat în funcția publică de execuție de consilier juridic, gradul profesional superior, gradația 3, în Compartimentul Administrație Publică Locală, Juridic și Contencios, din aparatul de specialitate al primarului Comunei Crasna, județul Gorj, începând cu data de 01.05.2023
219 28.04.2023 Privind stabilirea salariului lunar cuvenit domnului TIRIPLICA CRISTIAN angajat în funcția publică de execuție de polițist local, gradul profesional superior, gradația 5, în Compartimentul Poliția Locală Crasna, din aparatul de specialitate al primarului Comunei Crasna, județul Gorj, începând cu data de 01.05.2023
220 28.04.2023 Privind stabilirea salariului lunar cuvenit domnului DAN PETRIȘOR angajat în funcția publică de execuție de polițist local, gradul profesional superior, gradația 5, în Compartimentul Poliția Locală Crasna, din aparatul de specialitate al primarului Comunei Crasna, județul Gorj, începând cu data de 01.05.2023
221 28.04.2023 Privind stabilirea salariului lunar cuvenit domnului BĂLUȚĂ PETRE angajat în funcția publică de execuție de polițist local, gradul profesional superior, gradația 5, în Compartimentul Poliția Locală Crasna, din aparatul de specialitate al primarului
Comunei Crasna, județul Gorj, începând cu data de 01.05.2023
222 28.04.2023 Privind stabilirea salariului lunar cuvenit domnului BUCULEA PETRE angajat în funcția publică de execuție de polițist local, gradul profesional superior, gradația 5, în Compartimentul Poliția Locală Crasna, din aparatul de specialitate al primarului
Comunei Crasna, județul Gorj, începând cu data de 01.05.2023
223 28.04.2023 Privind stabilirea salariului lunar cuvenit domnului CATRINOIU-ȚIVLEA CONSTANTIN angajat în funcția publică de execuție de polițist local, gradul profesional superior, gradația 5, în Compartimentul Poliția Locală Crasna, din aparatul de specialitate al primarului Comunei Crasna, județul Gorj, începând cu data de 01.05.2023
224 28.04.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant persoanei cu handicap grav MIHĂILĂ MARIA, cu domiciliul în comuna Crasna, sat Crasna din Deal, județul Gorj
225 28.04.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant persoanei cu handicap grav PĂPU NOLICĂ, cu domiciliul în comuna Crasna, sat Buzeștii, județul Gorj
226 28.04.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant persoanei cu handicap grav Cioboiu Luxa, cu domiciliul în sat Crasna, comuna Crasna, județul Gorj
227 02.05.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav DAMIENOIU MIRON, cu domiciliul în comuna Crasna, sat Crasna, județul Gorj
228 04.05.2023 Privind majorarea salarială de care beneficiază personalul nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, în luna aprilie 2023
229 09.05.2023 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Crasna în ședința extraordinară de îndată în data de 11.05.2023
230 09.05.2023 Privind virarea de credite bugetare in cadrul aceluiași capitol bugetar al Comunei Crasna, Județul Gorj, pe anul 2023
231 17.05.2023 Privind încetarea contractului individual de muncă al d-lui Făsui Alexandru-Sinel, asistent personal al persoanei cu handicap grav Făsui Elisaveta
232 18.05.2023 Privind încadrarea domnului SMĂRĂNDOIU ION în funcția de asistent personal, gradația 0, al persoanei cu handicap grav GUTĂ MARCEL
233 19.05.2023 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Crasna în ședința ordinară din data de 26.05.2023
234 23.05.2023 Privind executarea sancțiunii prestării de muncă neremunerată în folosul comunității de către numitul MĂLĂIANU RĂZVAN-GEORGE
235 23.05.2023 Privind încetarea contractului individual de muncă al d-nei PETRESCU MARIA, asistent personal al persoanei cu handicap grav PETRESCU ANGELA
236 31.05.2023 Privind încadrarea doamnei OPREA ELISAVETA-ELENA în funcția de asistent personal, gradația 1, al persoanei cu handicap grav BELOIU ELISAVETA
237 31.05.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav CIORTEA VIORICA
238 31.05.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant pentru persoana cu handicap grav SPAFIU MARIA
239 31.05.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant d-lui DIACONESCU I. ALEXIE persoană cu handicap grav
240 31.05.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant pentru persoana cu handicap grav SÎRBU I. MARIA
241 31.05.2023 Privind stabilirea programului de lucru pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna și al instituțiilor publice din subordine în vederea recuperării zilei de 2 iunie 2023, stabilită ca zi liberă
242 06.06.2023 Privind majorarea salarială de care beneficiază personalul nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, în luna mai 2023
243 07.06.2023 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Crasna în ședința extraordinară de îndată în data de 08.06.2023
244 07.06.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant persoanei cu handicap grav, CHIRILĂ IOANA
245 07.06.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav DUMITRELEA MIRCEA
246 12.06.2023 Privind acordarea dreptului la ajutor social D-nei Bontoiu Mihaela
247 15.06.2023 Privind virarea de credite bugetare in cadrul aceluiași capitol bugetar al Comunei Crasna, Județul Gorj, pe anul 2023
248 23.06.2023 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Crasna în ședința ordinară din data de 30.06.2023
249 30.06.2023 Privind încetarea dreptului Ia ajutor social D-nei Baltatoiu Trandafira
250 30.06.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant d-nei Turcu Cristina-Ana, pentru copilul cu handicap grav Turcu Matei
251 30.06.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav NIȚĂ ION
252 30.06.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav Dănescu Georgică
253 30.06.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant d-nei PUIU IONICA-FLAVIANA pentru copilul cu handicap grav PUIU KEVIN-ANDREI
254 30.06.2023 Privind acordarea gradației 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă de peste 20 ani, d-lui TIRIPLICA NARCIS-ERMINIU, consilier juridic, grad profesional superior, în cadrul Biroului Financiar-Contabile, Resurse Umane, Taxe și Impozite, din aparatul de specialitate al primarului Comunei Crasna și stabilirea drepturilor salariale, începând cu data de 01.07.2023
255 03.07.2023 Privind încetarea contractului individual de muncă al d-lui SPAFIU DĂNUȚ, asistent personal al persoanei cu handicap grav SPAFIU MARIA
256 03.07.2023 Privind majorarea salarială de care beneficiază personalul nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, în luna iunie 2023
257 03.07.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant, pentru persoana cu handicap grav CIOBOIU FLORENTINA
258 03.07.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant, pentru persoana cu handicap grav BĂLAN ANCULIA
259 10.07.2023 Privind încetarea acordării indemnizației lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav MOGOȘANU DUMITRU
260 12.07.2023 Privind încadrarea domnului CĂTUȚOIU CRISTINEL în funcția de asistent personal, gradația 0, al persoanei cu handicap grav CĂTUȚOIU ION
261 17.07.2023 Privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță, la nivelul comunei Crasna, județul Gorj
262 17.07.2023 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Crasna în ședința extraordinară de îndată în data de 18.07.2023
263 21.07.2023 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Crasna în ședință ordinară din data de 28.07.2023
264 28.07.2023 Privind executarea sancțiunii prestării de muncă neremunerată în folosul comunității de către numitul ALBĂ IONUȚ GABRIEL
265 28.07.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant persoanei cu handicap grav CIUCĂ ELISABETA
266 28.07.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant persoanei cu handicap grav MIHĂILĂ I. CHINARETA
267 28.07.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant d-lui NECȘOIU SORIN-LUCIAN
268 28.07.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant persoanei cu handicap grav VULPE MARIA
269 28.07.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant persoanei cu handicap grav ȚUȚU ION
270 28.07.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant persoanei cu handicap grav SILIȘTE MIRON
271 28.07.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant, pentru persoana cu handicap grav BOCȘE ȘTEFAN-LEONTIN
272 28.07.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant persoanei cu handicap grav GELEGRAM MARIA
273 28.07.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant pentru persoana cu handicap grav BĂLȚĂTOIU MARIA
274 28.07.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant persoanei cu handicap grav OBROCEA VASILE
275 28.07.2023 Privind încetarea contractului individual de muncă al d-nei POPESCU MARIA asistent personal al persoanei cu handicap grav POPESCU D. MARIA
276 28.07.2023 Privind stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei Hascau Maria
277 28.07.2023 Privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al aparatului de specialitate al Primarului comunei Crasna, județul Gorj
278 28.07.2023 Privind delegarea atribuțiilor de serviciu ale doamnei Tiriplică Luminița – secretarul general al comunei Crasna, județul Gorj, pe durata efectuării concediului de odihnă, d-nei Cîrstoc Rodica – inspector superior în cadrul Primăriei comunei Crasna
279 08.08.2023 Privind majorarea salarială de care beneficiază personalul nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, în luna iulie 2023
280 08.08.2023 Privind interzicerea organizării evenimentului „Muzica Vorbește” de către firma Garanta Art Gas, în perioada 10 – 20.08.2023, pe raza comunei Crasna, județul Gorj
281 10.08.2023 Privind încadrarea domnului POPESCU VIOREL în funcția de asistent personal, gradația 5, al persoanei cu handicap grav POPESCU D. MARIA
282 10.08.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant pentru persoana cu handicap grav JIANU ELISAVETA
283 11.08.2023 Privind stabilirea programului de lucru pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna și al instituțiilor publice din subordine în vederea recuperării zilei de 14 august 2023, stabilită ca zi liberă
284 11.08.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant doamnei Ciucă Marcela-Ana pentru copilul cu handicap grav Ciucă Elisabeta-Roberta
285 18.08.2023 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Crasna în ședință ordinară din data de 25.08.2023
286 25.08.2023 Privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei RUJAN ELENA-ALINA, asistent personal al copilului cu handicap grav RUJAN CONSTANTIN-ALIN
287 25.08.2023 Privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei PUIU IONICA-FLAVIANA, asistent personal al copilului cu handicap grav PUIU KEVIN-ANDREI
288 25.08.2023 Privind încadrarea doamnei RUJAN ELENA-ALINA în funcția de asistent personal, gradația 0, al copilului cu handicap grav RUJAN CONSTANTIN-ALIN
289 25.08.2023 Privind încadrarea doamnei PUIU IONICA-FLAVIANA în funcția de asistent personal, gradația 0, al copilului cu handicap grav PUIU KEVIN-ANDREI
290 25.08.2023 Privind aprobarea acordării ajutorului social d-lui Ivanusi Ion
291 25.08.2023 Privind aprobarea acordării ajutorului social d-nei Surcel Aneta
292 25.08.2023 Privind modificarea de alocatii bugetare la nivelul Comunei Crasna, Județul Gorj
293 25.08.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant domnului Daia Romeo
294 31.08.2023 Privind încadrarea domnului NICA CONSTANTIN-ALEXANDRU în funcția de asistent personal, gradația 0, al persoanei cu handicap grav NICA CONSTANTIN
295 31.08.2023 Privind încadrarea domnului BEȘTELIE MIRON în funcția de asistent personal, gradația 2, al persoanei cu handicap grav BEȘTELEIE CONSTANTINA
296 01.09.2023 Privind încetarea contractului individual de muncă al d-lui Bocșe Victor-Daniel, asistent personal al persoanei cu handicap grav Bocșe Ștefan-Leontin
297 01.09.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav Bocșe Ștefan-Leontin
298 01.09.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant d-nei RUJAN ELENA pentru copilul cu handicap grav RUJAN CONSTANTIN-ALIN
299 01.09.2023 Privind delegarea atribuțiilor de serviciu ale doamnei Tiriplică Luminița – secretarul general al comunei Crasna, pe perioada concediului de odihnă, medical sau când este plecată din localitate, domnului Beregan Cosmin – consilier juridic superior
în cadrul Primăriei comunei Crasna
300 05.09.2023 Privind majorarea salarială de care beneficiază personalul nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, în luna august 2023
301 05.09.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav RADUCANU ANA
302 07.09.2023 Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului contractual vacant de șofer I in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna, compartiment administrativ, întreținere
303 12.09.2023 Privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul „MODERNIZARE Șl DOTARE CĂMINE CULTURALE COMUNA CRASNA”
304 12.09.2023 Privind virarea de credite bugetare in cadrul aceluiași capitol bugetar
305 12.09.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant pentru persoana cu handicap grav Dănescu Ana
306 19.09.2023 Privind încetarea contractului individual de muncă al d-nei DOCHIȚU MARIA, asistent personal al persoanei cu handicap grav PISTOL PAULINA
307 22.09.2023 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Crasna în ședință ordinară din data de 29.09.2023
308 22.09.2023 Privind stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei Asmarandi Loredana
309 22.09.2023 Privind aprobarea acordării ajutorului social d-lui Jenoiu Victor
310 22.09.2023 Privind încetarea dreptului la ajutor social D -nei Bontoiu Mihaela

Comentariile sunt închise.