Dispozițiile autorității executive 2023

Nr. dispoziției Data dispoziției Titlul dispoziției
1 03.01.2023 Privind încadrarea doamnei PIRTEA CORNELIA în funcția de asistent personal, gradația 4, al persoanei cu handicap grav SILIȘTE MIRON
2 03.01.2023 Privind încetarea aplicabilității Dispoziției nr. 323 / 28.11.2022 privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav SILIȘTE MIRON
3 03.01.2023 Privind încadrarea doamnei POPESCU MARIA în funcția de asistent personal, gradația 3, al persoanei cu handicap grav POPESCU D. MARIA
4 03.01.2023 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Crasna în ședința extraordinară în data de 09.01.2023
5 05.01.2023 Privind majorarea salarială de care beneficiază personalul nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, în luna decembrie 2022
6 06.01.2023 Privind executarea sancțiunii prestării de muncă neremunerată în folosul comunității de către numitul MĂLĂIANU SERGHE-DORU
7 06.01.2023 Privind executarea sancțiunii prestării de muncă neremunerată în folosul comunității de către numitul CREȚU MĂDĂLIN-NICOLAE
8 10.01.2023 Privind stabilirea nivelului indemnizației lunare pentru persoanele cu handicap grav acordată la nivelul Primăriei Comunei Crasna, județul Gorj, începând cu data de 01.01.2023
9 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. BOCȘE VICTOR-DANIEL, asistent personal gradația 0, începând cu data de 01.01.2023
10 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. PLEȘA PETRE, asistent personal gradația 0, începând cu data de 01.01.2023
11 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na JIANU ELENA, asistent personal gradația 0, începând cu data de 01.01.2023
12 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na PUIU IONICA-FLAVIANA, asistent personal gradația 0, începând cu data de 01.01.2023
13 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na RUJAN ELENA-ALINA, asistent personal gradația 0, începând cu data de 01.01.2023
14 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. GOLEA GHEORGHE, asistent personal gradația 1, începând cu data de 01.01.2023
15 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. NECȘOIU SORIN-LUCIAN, asistent personal gradația 1, începând cu data de 01.01.2023
16 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na PĂTRĂȘCOIU CRISTINA, asistent personal gradația 1, începând cu data de 01.01.2023
17 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na PÎRJOL IRINA-LORENA, asistent personal gradația 1, începând cu data de 01.01.2023
18 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na STROIE IOANA, asistent personal gradația 1, începând cu data de 01.01.2023
19 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. SÎRBU ION, asistent personal gradația 1, începând cu data de 01.01.2023
20 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na TOMA DIANA-NICOLETA, asistent personal gradația 1, începând cu data de 01.01.2023
21 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na TURCU CRISTINA-ANA, asistent personal gradația 1, începând cu data de 01.01.2023
22 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na BURLAN ELENA asistent personal gradația 2, începând cu data de 01.01.2023
23 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na CANĂ DANIELA-LUMINIȚA asistent personal gradația 2, începând cu data de 01.01.2023
24 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na GÎNGEA STELUȚA asistent personal gradația 2, începând cu data de 01.01.2023
25 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. IONIȚĂ CONSTANTIN-SORINEL asistent personal gradația 2, începând cu data de 01.01.2023
26 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na IVĂNUȘ ECATERINA asistent personal gradația 2, începând cu data de 01.01.2023
27 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na JIANU FLORI-ILENUȘI asistent personal gradația 2, începând cu data de 01.01.2023
28 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na ȚUȚU LIVIA-CLAUDIA asistent personal gradația 2, începând cu data de 01.01.2023
29 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na URÎȚESCU MARIA asistent personal gradația 2, începând cu data de 01.01.2023
30 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na. CIOBOIU ELENA, asistent personal gradația 3, începând cu data de 01.01.2023
31 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na. DIACONESCU CRISTINA asistent personal gradația 3, începând cu data de 01.01.2023
32 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. GELEGRAM CONSTANTIN-COSMIN asistent personal gradația 3, începând cu data de 01.01.2023
33 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na. MĂLĂIANU VERGINICA asistent personal gradația 3, începând cu data de 01.01.2023
34 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na. MOȚA IOANA-LILIANA asistent personal gradația 3, începând cu data de 01.01.2023
35 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. ȚĂPUREL ION asistent personal gradația 3, începând cu data de 01.01.2023
36 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na CHERCIU CAMELIA-LILIANA asistent personal gradația 4, începând cu data de 01.01.2023
37 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na CHERCIU LEONICA asistent personal gradația 4, începând cu data de 01.01.2023
38 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na CÎRSTOC IONICA asistent personal gradația 4, începând cu data de 01.01.2023
39 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na DOCHIȚU MARIA asistent personal gradația 4, începând cu data de 01.01.2023
40 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl SPAFIU DĂNUȚ asistent personal gradația 4, începând cu data de 01.01.2023
41 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na. BUCĂLAE DANIELA, asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2023
42 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. CHIRILĂ DAN, asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2023
43 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. CIOBOIU SILVIU, asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2023
44 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. CIOCÂRLAN DUMITRU, asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2023
45 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na. CREȚU IULIA, asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2023
46 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. DIACONESCU CONSTANTIN, asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2023
47 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na. DIȚĂ ELENA, asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2023
48 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na. LUPU MARIANA, asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2023
49 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na. LUPULESCU-DIACONESCU LUMINIȚA, asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2023
50 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. MĂLĂIANU CORNEL, asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2023
51 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na. MĂLĂIANU LUMINIȚA-MINODORA, asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2023
52 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na. MIHĂILĂ ALEXANDRINA-VIORICA, asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2023
53 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na. MIHĂILĂ MARIA, asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2023
54 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na. NICA ZENOVIA, asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2023
55 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na. PĂSĂREA IOANA, asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2023
56 10.01.2023 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na. SEGA VIORICA, asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2023
57 18.01.2023 Privind aprobarea rectificării actului de căsătorie nr. 12 din data de 21.08.2020 privind pe Troi Ionuț – Bogdan și Zgăbunță Carmen – Elena , înregistrat la Primăria comunei Crasna, județul Gorj
58 18.01.2023 Privind acordarea, dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei Manta Nelia- Luminița
59 18.01.2023 Privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță, la nivelul comunei Crasna, județul Gorj
60 18.01.2023 Privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi precum și a suplimentului lunar de combustibili solizi sau lichizi persoanelor vulnerabile din comuna Crasna, județul Gorj
61 20.01.2023 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Crasna în ședința ordinară din data de 27.01.2023
62 27.01.2023 Privind suspendarea contractului individual de muncă al d-nei Brăitaru Elena, asistent medical comunitar în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna, județul Gorj pe durata concediului de creștere copil
63 27.01.2023 Privind îndreptarea erorii materiale din conținutul Dispoziției nr.302 din 31.10.2022 privind încadrarea domnului IONIȚĂ CONSTANTIN-SORINEL în funcția de asistent personal, gradația 2, al persoanei cu handicap grav DEACONESCU MIHAELA-DANA
64 27.01.2023 Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei GRUIESCU ANGELICA angajată în funcția contractuală de bibliotecar, grad profesional IA, gradația 5, în cadrul Bibliotecii Comunale Crasna, județul Gorj, începând cu data de 1 ianuarie 2023
65 30.01.2023 Privind încetarea contractului individual de muncă al d-lui ȚÂPUREL ION, asistent personal al persoanei cu handicap grav GEORGESCU DUMITRU
66 30.01.2023 Privind încetarea acordării indemnizației lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav Mălăianu lulia
67 30.01.2023 Privind încetarea acordării indemnizației lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav NICULESCU SAVA
68 30.01.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant, persoanei cu handicap grav Corici Dafina
69 30.01.2023 Privind constituirea Unității Locale de Sprijin (U.L.S.)
la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Comuna Crasna
70 31.01.2023 Privind stabilirea programului de lucru pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna și al instituțiilor publice din subordine în vederea recuperării zilei de 23 ianuarie 2023, stabilită ca zi liberă
71 31.01.2023 Privind încadrarea domnului FĂSUI ALEXANDRU-SINEL în funcția de asistent personal, gradația 2, al persoanei cu handicap grav FĂSUI ELISAVETA
72 31.01.2023 Privind încadrarea domnului POPESCU ION în funcția de asistent personal, gradația 5, al persoanei cu handicap grav POPESCU DANIEL
73 31.01.2023 Privind încetarea aplicabilității Dispoziției nr. 686 / 30.08.2005 privind acordarea unei indemnizații echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant d-nei Popescu Elisaveta ca reprezentant legal al persoanei cu handicap grav Popescu Daniel
74 01.02.2023 Privind prelungirea raportului de serviciu al doamnei CÎRSTOC RODICA cu menținerea în funcția publică de execuție de inspector, gradul profesional superior, gradația 5, în Compartimentul Asistență Socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Crasna, județul Gorj, peste vârsta standard de pensionare, pe perioada 04.02.2023 – 04.02.2024
75 01.02.2023 Privind prelungirea raportului de serviciu al doamnei CHIRIAC ANA cu menținerea în funcția publică de execuție de inspector, gradul profesional superior, gradația 5, în Compartimentul Cadastru, Agricultură, Fond Funciar din aparatul de specialitate al primarului comunei Crasna, județul Gorj, peste vârsta standard de pensionare, pe perioada 17.02.2023 – 17.02.2024
76 03.02.2023 Privind majorarea salarială de care beneficiază personalul nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, în luna ianuarie 2023
77 06.02.2023 Privind recuperarea unei sume încasată necuvenit, reprezentând venituri salariale, de către domnul IONIȚĂ CONSTANTIN-SORINEL, asistent personal în cadrul Compartimentului Asistență socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Crasna
78 06.02.2023 Privind încetarea contractului individual de muncă al d-nei PĂTRĂȘCOIU CRISTINA asistent personal al persoanei cu handicap grav MOGOȘANU DUMITRU
79 06.02.2023 Privind încetarea contractului individual de muncă al d-nei JIANU FLORI-ILENUȘ, asistent personal al persoanei cu handicap grav JIANU MARIA
80 06.02.2023 Privind aprobarea acordării ajutorului social d-lui Stancioi Ion
81 06.02.2023 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Crasna în ședința extraordinară în data de 10.02.2023
82 08.02.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav MOGOȘANU DUMITRU
83 08.02.2023 Privind desemnarea consilierului de etică în cadrul Primăriei Comunei Crasna
84 08.02.2023 Privind desemnarea persoanei responsabilă cu atribuții în domeniul aplicării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
85 08.02.2023 Privind constituirea Comisiei de inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit
86 08.02.2023 Privind implementarea prevederilor din Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 în cadrul comunei Crasna, județul Gorj și în unitățile publice subordonate/în coordonare/sub autoritate în perioada 2023-2025
87 10.02.2023 Privind aprobarea Codului de etică, integritate și conduită profesională a personalului din cadrul Primăriei comunei Crasna, județul Gorj
88 10.02.2023 Privind prelungirea raportului de serviciu al doamnei CHIRIAC ANA cu menținerea în funcția publică de execuție de inspector, gradul profesional superior, gradația 5, în Compartimentul Registru Agricol, Cadastru, Fond Funciar din aparatul de specialitate al primarului comunei Crasna, județul Gorj, peste vârsta standard de pensionare, pe perioada 17.02.2023 – 17.02.2024
89 10.02.2023 Privind aprobarea Strategiei Anticorupție în cadrul comunei Crasna, județul Gorj și în unitățile publice subordonate/în coordonare/sub autoritate în perioada 2023-2025 și a Planului de Integritate la nivelul U.A.T. comuna Crasna
90 10.02.2023 Privind numirea Responsabilului cu identificarea, analiza, tratarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție în cadrul primăriei comunei Crasna, județul Gorj
91 13.02.2023 Privind aprobarea Planului de servicii pentru copilul Văduva Alexandra – Andreea, domiciliat în sat Crasna din Deal, comuna Crasna str. Merișor nr.31, județul Gorj
92 13.02.2023 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Crasna în ședința ordinară din data de 24.02.2023
93 24.02.2023 Privind acordarea unui ajutor de urgență la nivelul comunei Crasna, județul Gorj
94 28.02.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav Sega Victor
95 28.02.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav Păsărea Ionel
96 28.02.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant pentru persoana cu handicap grav Andreoiu Constantin
97 28.02.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav Toloargă Ion
98 28.02.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav Ghibu Petre
99 28.02.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav Gruescu Eleonora-Dorina
100 28.02.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav MĂRGĂRIT PETRE
101 28.02.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav Crețu Constantin Ionuț
102 28.02.2023 Privind încadrarea doamnei PETRESCU MARIA în funcția de asistent personal, gradația 2, al persoanei cu handicap grav PETRESCU ANGELA
103 28.02.2023 Privind aprobarea acordării ajutorului social d-lui Dragan Gheorghe
104 28.02.2023 Privind aprobarea acordării ajutorului social d-nei Cretu Veronica
105 28.02.2023 Privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei/d-lui BURCI ELENA MIHAELA
106 28.02.2023 Privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei/d-lui Oprea Ionela Daniela
107 28.02.2023 Privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei/d-lui Cimpu Denisa- Cristina
108 28.02.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal persoanei cu handicap grav Cîrstoc Amalia-Claudia
109 28.02.2023 Privind acordarea gradației 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă de peste 20 ani, d-lui BURLAN CĂLIN-BOGDAN, inspector, grad profesional superior, în cadrul
Compartimentului Registru Agricol Cadastru Fond Funciar din aparatul de specialitate al primarului Comunei Crasna și stabilirea drepturilor salariale, începând cu data de 01.01.2023
110 02.03.2023 Privind scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor acordată d-lui STOICOIU TONI-DANIEL, consilier, grad profesional IA, în cadrul Compartimentului Secretariat, Relații cu Publicul, Informatică și Informare Turistică din aparatul de specialitate al primarului comunei Crasna începând cu data de 01.01.2023
111 03.03.2023 Privind majorarea salarială de care beneficiază personalul nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, în luna februarie 2023
112 03.03.2023 Privind executarea sancțiunii prestării de muncă neremunerată în folosul comunității de către numitul CHIREȚOIU DRAGOȘ COSMIN, domiciliat in comuna Crasna, sat Drăgoiești, județul Gorj
113 07.03.2023 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Crasna în ședința extraordinară de îndată în data de 08.03.2023
114 08.03.2023 Privind încadrarea domnului ZGRIPCEA PETRE-MARIAN în funcția de asistent personal, gradația 0, al persoanei cu handicap grav BĂLUȚESCU AUREL
115 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-lui Stancioi Ion
116 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei Bontoiu Mihaela
117 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei Bosoncca Elisaveta
118 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei Bucalae Alexandru
119 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei/lui Catutoiu Valentina
120 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei/lui Ciortan Ligia
121 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei/lui Floarea Danut
122 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei/lui Gaina Elena
123 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei/lui Gherghe Maria
124 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei/lui Ivanusi Viorica
125 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei/lui Mihaila Constantin
126 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei/lui Nacioiu Virgil
127 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei/lui Piperea Ioana
128 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei/lui Popescu Octavia
129 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei/Iui Popica Constantin
130 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei/lui Schiopoiu Maria
131 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei/lui Sicoe Maria
132 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei/lui Tiriplica Elena
133 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei/lui Voicu Elisaveta
134 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-lui Tomoiu Ion
135 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei Baltatoiu Trandafira
136 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei/lui Oprea Gheorghe
137 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei/lui Brabete-Floarea Jeanina-Nicoleta
138 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei/lui Cinteza Ileana-Vasilica
139 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei/lui Suvar Dumitra Loredana
140 09.03.2023 Privind modificarea ajutorului social d-nei Cretu Veronica
141 09.03.2023 Privind modificarea acordării ajutorului social d-lui Dragan Gheorghe
142 09.03.2023 Privind modificarea alocației pentru susținerea familiei d-lui Zgripcea Gheorghe-Ilie
143 09.03.2023 Privind modificarea alocației pentru susținerea familiei d-lui Plesa Petre
144 09.03.2023 Privind modificarea alocației pentru susținerea familiei d-nei Dragu Luminița Ana
145 09.03.2023 Privind modificarea alocației pentru susținerea familiei d-nei/d-lui Nitulescu Vasile
146 09.03.2023 Privind modificarea alocației pentru susținerea familiei d-nei/d-lui Ciocan Mihail
147 09.03.2023 Privind modificarea alocației pentru susținerea familiei d-nei/d-lui BURCI ELENA MIHAELA
148 09.03.2023 Privind modificarea alocație pentru susținerea familiei d-nei/d-lui Cimpu Denisa-Cristina
149 09.03.2023 Privind modificarea alocației pentru susținerea familiei d-nei/d-lui Oprea Ionela Daniela
150 09.03.2023 Privind modificarea alocației pentru susținerea familiei d-lui Popescu Mircea
151 09.03.2023 Privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei Tapurel Andreea-Georgiana
152 09.03.2023 Privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei/d-lui Dumitrescu Gheorghiana Matilda
153 09.03.2023 Privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei/d-lui Toloarga Madalina
154 09.03.2023 Privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei/d-lui Majlat Andrei Cosmin
155 09.03.2023 Privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei/d-lui Vamvu Dumitru Daniel
156 09.03.2023 Privind modificarea alocației pentru susținerea familiei d-nei/d-lui Bontoiu Mihaela
157 09.03.2023 Privind modificarea, dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei/d-lui Suvar Dumitra-Loredana
158 09.03.2023 Privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei Brabete Floarea Jeanina-Nicoleta
159 09.03.2023 Privind modificarea, dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei Manta Nelia-Luminița
160 10.03.2023 privind numirea Responsabilului de Incidente de Integritate în cadrul Primăriei comunei Crasna, județul Gorj
161 10.03.2023 privind încetarea contractului individual de muncă al d-lui GOLEA GHEORGHE, asistent personal al persoanei cu handicap grav GOLEA ELENA
162 10.03.2023 Privind încadrarea domnului COSTAN NICUȘOR în funcția de asistent personal, gradația 2, al persoanei cu handicap grav LIBICH VIRGINIA
163 14.03.2023 Privind încetarea acordării indemnizației lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav MÎȚU MARIA
164 14.03.2023 privind desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public în cadrul Primăriei comunei Crasna, județul Gorj
165 24.03.2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Crasna în ședința ordinară din data de 31.03.2023
166 24.03.2023 privind acordarea sporului pentru condiții de muncă periculoase sau vătămătoare personalului Primăriei comunei Crasna
167 30.03.2023 privind încetarea dreptului la ajutor social ,D -nei Bontoiu Mihaela
168 30.03.2023 privind încetarea dreptului la ajutor social D -nei Suvar Dumitra-Loredana
169 30.03.2023 privind stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-lui Ocea Valerian
170 31.03.2023 Privind încadrarea doamnei TEU MARIA în funcția de asistent personal, gradația 0, al persoanei cu handicap grav CAPOTĂ DUMITRU
171 31.03.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav CIOCÂRLAN I. ANA
172 31.03.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant, persoanei cu handicap grav Mălăianu Anca-Loredana
173 31.03.2023 Privind acordarea unei indemnizații de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant pentru persoana cu handicap grav CIOCÂRLAN MARIA
174 31.03.2023 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant, persoanei cu handicap grav Pistol Paulina

Comentariile sunt închise.