Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive

NR. DISPOZIȚIEI DATA TITLUL DISPOZIȚIEI
1 04.01.2021 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Crasna în ședință extraordinară în data de 08.01.2021
2 05.01.2021 Privind majorarea salarială de care beneficiază  personalul nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, în luna decembrie 2020
3 05.01.2021 Privind prelungirea detașării doamnei COROBEA DANIELA, asistent medical comunitar, gradul principal,  în cadrul Compartimentului Asistență Medicală Comunitară din aparatul de specialitate al primarului comunei  Crasna la DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ GORJ, pentru o perioadă de 30 de zile
4 06.01.2021 Privind desemnarea d-lui Popica Ilie-Marius responsabil cu preluarea şi gestionarea unor bunuri materiale achiziționate la nivelul U.A.T. Comuna Crasna, judeţul Gorj
5 06.01.2021 Privind  încetarea contractului individual de muncă al d-nei  BUDURAN ELISAVETA,  asistent  personal  al  persoanei  cu  handicap  grav  VAMVU MARIA, cu domiciliul în satul Crasna,  comuna Crasna  judeţul Gorj
6 07.01.2021 Privind constituirea Unității de Implementare a Proiectului „Dotări inteligente pentru școlile din comuna Crasna, județul Gorj”
7 12.01.2021 Pentru constituirea comisiei privind monitorizarea respectării contractelor de închiriere pentru terenurile pășune atribuite crescătorilor de animale din comuna Crasna, în baza OUG nr. 34/2013
8 12.01.2021 Privind actualizarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență la nivelul comunei Crasna, județul Gorj.
9 15.01.2021 Privind desemnarea d-lui Beregan Cosmin – consilier juridic în cadrul aparatului de specialitate al primarului în vederea exercitării vizei de control financiar preventiv propriu, pentru operațiunile ce privesc cheltuielile  publice la nivelul comunei Crasna, județul Gorj
10 22.01.2021 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Crasna în ședință ordinară din data de 29.01.2021
11 22.01.2021 Privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță, la nivelul comunei Crasna, județul Gorj pentru lunile decembrie 2020 – ianuarie 2021
12 22.01.2021 Privind încetarea dreptului la ajutor social acordat d-lui Cimpu Siminel.
13 22.01.2021 Privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei Porumbescu Denisa Cristina, sat Crasna din Deal
14 22.01.2021 Privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-lui Cimpu Dumitru, sat Crasna din Deal
15 22.01.2021 Privind acordarea gradației 1 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă de la 3 la 5 ani d-lui GOLEA GHEORGHE, asistent personal și stabilirea salariului de bază începând cu data de 04.01.2021
16 22.01.2021 Privind acordarea gradației 1 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă de la 3 la 5 ani d-nei TURCU CRISTINA-ANA, asistent personal și stabilirea salariului de bază  începând cu data de 04.01.2021 
17 22.01.2021 Privind acordarea gradației 1 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă de la 3 la 5 ani d-nei STROIE IOANA, asistent personal și stabilirea salariului de bază începând cu data de 04.01.2021
18 22.01.2021 Privind acordarea gradației 2 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă de la 5 la 10 ani d-lui CIOCAN DANIEL, asistent personal și stabilirea salariului de bază începând cu data de 04.01.2021 
19 22.01.2021 Privind  stabilirea salariului de baza pentru dl. NECȘOIU SORIN-LUCIAN, asistent personal gradația 0,  începând cu data de 13.01.2021
20 22.01.2021 Privind  stabilirea salariului de baza pentru dl. ZGOVANCU CONSTANTIN-MARIAN, asistent personal gradația 0,  începând cu data de 13.01.2021
21 22.01.2021 Privind  stabilirea salariului de baza pentru dl. PLEȘA PETRE, asistent personal gradația 0,  începând cu data de 13.01.2021
22 22.01.2021 Privind  stabilirea salariului de baza pentru dl. BOCȘE VICTOR-DANIEL, asistent personal gradația 0,  începând cu data de 13.01.2021
23 22.01.2021 Privind  stabilirea salariului de baza pentru d-na JIANU ELENA, asistent personal gradația 0,  începând cu data de 13.01.2021
24 22.01.2021 Privind  stabilirea salariului de baza pentru d-na TOMA DIANA-NICOLETA, asistent personal gradația 0,  începând cu data de 13.01.2021
25 22.01.2021 Privind  stabilirea salariului de baza pentru d-na SÂRBESCU LIDIA, asistent personal gradația 0,  începând cu data de 13.01.2021
26 22.01.2021 Privind  stabilirea salariului de baza pentru d-na JIPA ANA, asistent personal gradația 0,  începând cu data de 13.01.2021
27 22.01.2021 Privind stabilirea nivelului indemnizației lunare pentru persoanele cu  handicap grav acordată la nivelul Primăriei Comunei Crasna, județul Gorj,  începând cu data de 13.01.2021
28 01.02.2021 Privind acordarea unei indemnizații  lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant persoanei cu handicap grav Ciocan Pantelimon, cu domiciliul în comuna Crasna, sat Aninișu din Vale, judeţul Gorj
29 01.02.2021 Privind  acordarea unei indemnizaţii  lunare de însoţitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav Toloargă Ion,  cu domiciliul în comuna Crasna, sat Crasna, judeţul Gorj
30 01.02.2021 Privind acordarea unei indemnizaţii  lunare de însoţitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant d-nei Nițulescu Ioana, persoană cu handicap grav, cu domiciliul în comuna Crasna, sat Crasna din Deal, judeţul Gorj
31 01.02.2021 Privind acordarea unei indemnizaţii  lunare de însoţitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant persoanei cu handicap grav Nițulescu Ion, cu domiciliul în comuna Crasna, sat Dumbrăveni, judeţul Gorj
32 01.02.2021 Privind încetarea acordării indemnizației lunare de însoţitor echivalentă cu salariul net al  asistentului personal gradația 0, numitei MITUȚOIU CORNELIA, cu domiciliul în comuna Crasna, sat Cărpiniș, judeţul Gorj
33 02.02.2021 Privind  desemnarea persoanelor responsabile cu publicarea documentelor pe site-ul propriu al primăriei, precum și cu corespondența electronică.
34 02.02.2021 Privind  desemnarea persoanelor responsabile cu privire la organizarea și publicarea Monitorului Oficial Local al U.AT. comuna Crasna.
35 02.02.2021 Privind majorarea salarială de care beneficiază  personalul nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, în luna ianuarie 2021
36 05.02.2021 Privind  prelungirea contractului individual de muncă al doamnei IVĂNUȘ ECATERINA personal, gradația 2, al copilului cu handicap grav IVĂNUȘ GABRIEL, cu domiciliul în sat Buzești , comuna Crasna, județul Gorj
37 05.02.2021 privind prelungirea detașării doamnei COROBEA DANIELA, asistent medical comunitar, gradul principal, în cadrul Compartimentului Asistență Medicală Comunitară din aparatul de specialitate al primarului comunei  Crasna la DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ GORJ, pentru o perioadă de 30 de zile
38 05.02.2021 Privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță, la nivelul comunei Crasna, județul Gorj, pentru luna februarie 2021
39 10.02.2021 Privind acordarea unei indemnizaţii  lunare de însoţitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0 persoanei cu handicap grav Crețu Constantin Ionuț, cu domiciliul în comuna Crasna, sat Crasna, judeţul Gorj
40 11.02.2021 Privind desemnarea persoanelor responsabile în vederea exercitării vizei de control financiar preventiv propriu, la nivelul comunei Crasna, județul Gorj
41 19.02.2021 Privind încetarea dreptului la ajutor social d-nului Floarea Dănuț
42 19.02.2021 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Crasna în ședință ordinară din data de 26.02.2021
43 22.02.2021 Privind  încetarea contractului individual de muncă al d-nului  ZGOVANCU CONSTANTIN MARIAN,  asistent  personal  al  persoanei  cu  handicap  grav  ZGOVANCU LUCREȚIA, cu domiciliul în satul Dumbrăveni,  comuna Crasna  judeţul Gorj
44 26.02.2021 Privind  încetarea contractului individual de muncă al d-nei  SÂRBESCU LIDIA,  asistent  personal  al  persoanei  cu  handicap  grav  NIȚĂ ANA, cu domiciliul în satul Crasna,  comuna Crasna  judeţul Gorj
45 26.02.2021 Privind acordarea unei indemnizaţii  lunare de însoţitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav Ghibu Petre, cu domiciliul în comuna Crasna, sat Aninișu din Vale, judeţul Gorj
46 26.02.2021 Privind acordarea unei indemnizaţii  lunare de însoţitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav Gruescu Eleonora-Dorina, cu domiciliul în comuna Crasna, sat Aninișu din Vale, judeţul Gorj
47 26.02.2021 Privind acordarea unei indemnizaţii  lunare de însoţitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0 persoanei cu handicap grav Lepădat Niculae, cu domiciliul în comuna Crasna, sat Cărpiniș, judeţul Gorj
48 26.02.2021 Privind acordarea unei indemnizaţii  lunare de însoţitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0 persoanei cu handicap grav Șega Victor, cu domiciliul în comuna Crasna, sat Buzești, judeţul Gorj
49 26.02.2021 Privind acordarea unei indemnizaţii  lunare de însoţitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0 persoanei cu handicap grav Păsărea Ionel, cu domiciliul în comuna Crasna, sat Cărpiniș, judeţul Gorj
50 26.02.2021 Privind acordarea unei indemnizaţii  lunare de însoţitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant persoanei cu handicap grav Tomescu Olivia, cu domiciliul în comuna Crasna, sat Cărpiniș, judeţul Gorj
51 26.02.2021 Privind acordarea unei indemnizaţii  lunare de însoţitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant d-nei Cîrstoc Ionica pentru copilul cu handicap grav Cîrstoc Amalia-Claudia, cu domiciliul în comuna Crasna, sat Drăgoiești, judeţul Gorj
52 26.02.2021 Privind acordarea unei indemnizaţii  lunare de însoţitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav Mogoșanu Dumitru, cu domiciliul în comuna Crasna, sat Drăgoiești, judeţul Gorj
53 26.02.2021 Privind încadrarea doamnei Sârbescu Lidia în funcția de asistent personal, gradația 0, al persoanei cu handicap grav Niță Ana, cu domiciliul în comuna Crasna, sat Crasna, judeţul Gorj
54 26.02.2021 Privind acordarea unei indemnizaţii  lunare de însoţitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant, d-nului Bobocu Dumitru, persoană cu handicap grav, cu domiciliul în comuna Crasna, sat Aninișu din Vale, judeţul Gorj

Comentariile sunt închise.