Infrastructură

  • Infrastructura rutieră existentă în localitate:

– DJ 665 (DN 67 / Horezu – Vaideeni – Polovragi – Baia de Fier – Novaci – Crasna – Curţişoara / DN 66 / E 79), din care circa 13 km sunt pe teritoriul administrativ al comunei;

– DJ 661 (Crasna – Săcelu – Tg. Cărbuneşti – Ţânţăreni / DN 66) – cu aproximativ 4 km pe teritoriul administrativ al comunei, între satul Crasna şi limita administrativă a comunei / Staţiunea Săcelu;

– DJ 665C (Crasna/DJ 665 – Dumbrăveni – Buzeşti – Mogoşani – Colibaşi – Pojogeni/Dc 20), între satele Drăgoeşti – Buzeşti, aproximativ 5 Km lungime pe teritoriul comunei;

– Dc 7A – Aninişul din Deal – Radoşi, de 2 km lungime;

– Dc 9 – Huluba/DN 67C – Aniniş / DJ 665 – din care aproximativ 2 km sunt pe teritoriul administrativ al comunei;

– drumurile forestiere ce însoţesc pâraiele Aniniş, Radoşi, Blahniţa cu afluenţii lor.

  • Echipare edilitară:

– alimentarea cu apă în sistem centralizat – se face din mai multe izvoare, captate într-un rezervor de 150 mc, din care apa porneşte gravitaţional în reţea, a cărei lungime are 11 km, sunt alimentate în prezent satele Crasna, Cărpiniş, Radoşi, Crasna din Deal şi Dumbrăveni; se află în execuţie extinderea reţelei de distribuţie şi pentru satele Crasna, Drăgoeşti şi Buzeşti.

– reţea de canalizare: se află în implementare.

– colectarea şi depozitarea deşeurilor se face cu ajutorul unei firme de salubritate;

– toate satele comunei sunt conectate la Sistemul Energetic Naţional, prin Linii Electrice Aeriene (LEA) de joasă şi medie tensiune şi 8 posturi de transformare, linia de alimentare fiind axul Tg. Cărbuneşti – Novaci, de 20 kW;

– telecomunicaţii: comuna dispune de telefonie fixă pe cablu optic, racordată la centrala telefonică digitală, a cărei capacitate este insuficientă faţă de nevoile comunei, şi servicii pentru telefonie mobilă GSM.

Comentariile sunt închise.