Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive 2022

Nr. dispoziției Data dispoziției Titlul dispoziției
1 03.01.2022 Privind executarea sancțiunii prestării de muncă neremunerată în folosul comunității de către numitul COROBEA GEORGE-CONSTANTIN
2 03.01.2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Crasna în ședința extraordinară de îndată în data de 05.01.2022
3 03.01.2022 Privind constatarea cazului de încetare de drept a raportului de serviciu al d-lui Chiriac Gheorghe, funcționar public de execuție – consilier, gradul profesional superior, gradația 5 în cadrul Compartimentului Cadastru agricultură, fond funciar de la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna, județul Gorj
4 03.01.2022 Privind stabilirea nivelului indemnizației lunare pentru persoanele cu handicap grav acordată la nivelul Primăriei Comunei Crasna, județul Gorj, începând cu data de 01.01.2022
5 03.01.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav DĂNESCU NATALIA, cu domiciliul în comuna Crasna, sat Radoș, județul Gorj
6 03.01.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant pentru persoana cu handicap grav BOCȘE ȘTEFAN-LEONTIN cu domiciliul în sat Carpinis, comuna Crasna, județul Gorj
7 03.01.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant pentru persoana cu handicap grav SPAFIU MARIA cu domiciliul în sat Carpinis, comuna Crasna, județul Gorj
8 04.01.2022 Privind majorarea salariată de care beneficiază personalul nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, în luna decembrie 2021
9 04.01.2022 Privind stabilirea beneficiarilor si cuantumul suplimentului pentru combustibili solizi si/sau lichizi acordat lunar, pe tot parcursul anului
10 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. BOCȘE VICTOR-DANIEL, asistent personal gradația 0, începând cu data de 01.01.2022
11 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. NECȘOIU SORIN-LUCIAN, asistent personal gradația 0, începând cu data de 01.01.2022
12 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. PLEȘA PETRE, asistent personal gradația 0, începând cu data de 01.01.2022
13 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na JIPA ANA, asistent personal gradația 0, începând cu data de 01.01.2022
14 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na JIANU ELENA, asistent personal gradația 0, începând cu data de 01.01.2022
15 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na RUJAN ELENA-ALINA, asistent personal gradația 0, începând cu data de 01.01.2022
16 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na PUIU IONICA-FLAVIANA, asistent personal gradația 0, începând cu data de 01.01.2022
17 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. GOLEA GHEORGHE, asistent personal gradația 1, începând cu data de 01.01.2022
18 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na TOMA DIANA-NICOLETA, asistent personal gradația 1, începând cu data de 01.01.2022
19 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na TURCU CRISTINA-ANA, asistent personal gradația 1, începând cu data de 01.01.2022
20 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na TURCU CRISTINA-ANA, asistent personal gradația 1, începând cu data de 01.01.2022
21 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na STROIE IOANA, asistent personal gradația 1, începând cu data de 01.01.2022
22 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na PĂTRĂȘCOIU CRISTINA, asistent personal gradația 1, începând cu data de 01.01.2022
23 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. SIRBU ION, asistent personal gradația 1, începând cu data de 01.01.2022
24 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na PIRJOL IRINA-LORENA, asistent personal gradația 1, începând cu data de 01.01.2022
25 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. IONIȚĂ CONSTANTIN-SORINEL, asistent personal gradația 2, începând cu data de 01.01.2022
26 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na BURLAN ELENA, asistent personal gradația 2, începând cu data de 01.01.2022
27 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na SCHIOPOIU CRISTINA, asistent personal gradația 2, începând cu data de 01.01.2022
28 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na SMARANDOIU DACIANA-CAMELIA, asistent personal gradația 2, începând cu data de 01.01.2022
29 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na CANA DANIELA-LUMINIȚA, asistent personal gradația 2, începând cu data de 01.01.2022
30 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na LEJA VIORICA-FLOAREA, asistent personal gradația 2, începând cu data de 01.01.2022
31 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na TUTU LIVIA-CLAUDIA, asistent personal gradația 2, începând cu data de 01.01.2022
32 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na URÎȚESCU MARIA, asistent personal gradația 2, începând cu data de 01.01.2022
33 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na IVĂNUȘ ECATERINA, asistent personal gradația 2, începând cu data de 01.01.2022
34 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na GINCEA STELUȚA, asistent personal gradația 2, începând cu data de 01.01.2022
35 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na JIANU FLORI-ILENUS, asistent personal gradația 2, începând cu data de 01.01.2022
36 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na NIȚULESCU LENUȚA, asistent personal gradația 2, începând cu data de 01.01.2022
37 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na OLARIU VASILICA, asistent personal gradația 3, începând cu data de 01.01.2022
38 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na MOȚA IOANA-LILIANA, asistent personal gradația 3, începând cu data de 01.01.2022
39 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na PARASCHIVESCU MARINELA, asistent personal gradația 3, începând cu data de 01.01.2022
40 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na DIACONESCU CRISTINA, asistent personal gradația 3, începând cu data de 01.01.2022
41 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. GELEGRAM CONSTANTIN-COSMIN, asistent personal gradația 3, începând cu data de 01.01.2022
42 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. MALAIANU GABRIEL, asistent personal gradația 3, începând cu data de 01.01.2022
43 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. PLĂCINTARU CONSTANTIN, asistent personal gradația 3, începând cu data de 01.01.2022
44 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. NISTORESCU MARIAN-GEORGEL, asistent personal gradația 3, începând cu data de 01.01.2022
45 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na CHERCIU CAMELIA-LILIANA, asistent personal gradația 4, începând cu data de 01.01.2022
46 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na PESTROIU ERZSEBET, asistent personal gradația 4, începând cu data de 01.01.2022
47 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na CIRSTOC IONICA, asistent personal gradația 4, începând cu data de 01.01.2022
48 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na DOCHIȚU MARIA, asistent personal gradația 4, începând cu data de 01.01.2022
49 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na CHERCIU LEONICA, asistent personal gradația 4, începând cu data de 01.01.2022
50 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. SPAFIU DĂNUȚ, asistent personal gradația 4, începând cu data de 01.01.2022
51 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na BUCĂLAE DANIELA asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2022
52 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na MALAIANU LUMINITA-MINODORA asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2022
53 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na LUPU MARIANA asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2022
54 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na LUPULESCU-DIACONESCU LUMINIȚA asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2022
55 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na MIHAILA ALEXANDRINA-VIORICA asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2022
56 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na NICA ZENOVIA asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2022
57 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na CRETU IULIA asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2022
58 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na DIȚĂ ELENA asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2022
59 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na SEGA VIORICA asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2022
60 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na PASAREA IOANA asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2022
61 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na MIHAILA MARIA asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2022
62 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. CIOBOIU SILVIU asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2022
63 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. MALAIANU CORNEL asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2022
64 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. DIACONESCU CONSTANTIN asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2022
65 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. CHIRILĂ DAN asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2022
66 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. BOANTĂ POMPILIU asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2022
67 05.01.2022 Privind încetarea acordării indemnizației lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant numitei Făsui Elisaveta, persoană cu handicap grav, cu domiciliul în comuna Crasna, sat Cărpiniș, județul Gorj
68 05.01.2022 Privind încetarea dreptului la ajutor social D-nului Pricop Pompiliu
69 05.01.2022 Privind aprobarea acordării ajutorului social d-nei Aremia Ana-Maria- Daniela
70 12.01.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant pentru persoana cu handicap grav PESTROIU TRANDAFIRA
71 13.01.2022 Privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei ȘCHIOPOIU CRISTINA, asistent personal al persoanei cu handicap grav ȘCHIOPOIU C. MARIA
72 14.01.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav Toloargă Ion
73 14.01.2022 Privind executarea sancțiunii prestării de muncă neremunerată în folosul comunității de către numitul NEGRESCU ION-COSMIN
74 14.01.2022 Privind executarea sancțiunii prestării de muncă neremunerată în folosul comunității de către numitul GUTU NISTOR
75 14.01.2022 Privind modificarea Anexei la Dispoziția nr. 162/12.06.2020 privind constituirea Comisiei comunei Crasna pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021
76 17.01.2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Crasna în ședința extraordinară de îndată în data de 19.01.2022
77 17.01.2022 Privind stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-lui Popescu Mircea
78 17.01.2022 Privind încetarea alocației pentru susținerea familiei d-lui Cimpu Siminel
79 17.01.2022 Privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță,
la nivelul comunei Crasna, județul Gorj
80 17.01.2022 Privind actualizarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență la nivelul comunei Crasna, județul Gorj
81 21.01.2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Crasna în ședința ordinară din data de 28.01.2022
82 26.01.2022 Privind desemnarea reprezentanților Primăriei comunei Crasna, județul Gorj care să facă parte din Comisia de soluționare a cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului realizat la nivelul U.A.T. comuna Crasna, județul Gorj
83 27.01.2022 Privind detașarea doamnei COROBEA DANIELA, asistent medical comunitar, gradul principal, în cadrul Compartimentului Asistență Medicală Comunitară din aparatul de specialitate al primarului comunei Crasna la DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ GORJ
84 27.01.2022 Privind acordarea ajutorului de urgență în sumă de 500 lei, d-nei GRUESCU ELEONORA-DORINA, reprezentând cheltuieli cu înmormântarea numitei PREDOIU ELENA
85 31.01.2022 Privind încadrarea doamnei MANOLESCU GEORGIANA în funcția de asistent personal, gradația 0, al persoanei cu handicap grav CENUȘE MARIA
86 31.01.2022 Privind încetarea aplicabilității Dispoziției nr. 236/09.12.2021 privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav CENUȘE MARIA
87 31.01.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav CANĂ FILITEIA
88 31.01.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav DUMITRELEA MARIA
89 31.01.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav Nițulescu Ioana
90 31.01.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav Crețu Constantin Ionuț
91 04.02.2022 Privind executarea sancțiunii prestării de muncă neremunerată în folosul comunității de către numitul Piperea Aurel-Florin
92 04.02.2022 Privind executarea sancțiunii prestării de muncă neremunerată în folosul comunității de către numitul JENOIU VICTOR
93 04.02.2022 Privind aprobarea acordării ajutorului social d-nei Schiopoiu Maria
94 04.02.2022 Privind majorarea salarială de care beneficiază personalul nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, în luna ianuarie 2022
95 11.02.2022 Privind încetarea contractului individual de muncă al d-lui BOANTĂ POMPILIU, asistent personal al persoanei cu handicap grav BOANTĂ VALERICA
96 18.02.2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Crasna în ședința ordinară din data de 25.02.2022
97 18.02.2022 Privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță, la nivelul comunei Crasna, județul Gorj
98 18.02.2022 Privind constituirea comisiei de recepție lucrări/servicii contractate și bunuri achiziționate, prin atribuire directă, la nivelul comunei Crasna, județul Gorj
99 25.02.2022 Privind detașarea doamnei COROBEA DANIELA, asistent medical comunitar, gradul principal,
în cadrul Compartimentului Asistență Medicală Comunitară din aparatul de specialitate
al primarului comunei Crasna la DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ GORJ
100 25.02.2022 Privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei SÂRBESCU LIDIA în funcția de asistent personal, gradația 1, al persoanei cu handicap grav NIȚĂ ANA
101 28.02.2022 Privind încadrarea doamnei SÂRBESCU LIDIA în funcția de asistent personal, gradația 1, al persoanei cu handicap grav NIȚĂ ANA
102 28.02.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav Ghibu Petre
103 28.02.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav Gruescu Eleonora-Dorina
104 28.02.2022 Privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Mălăianu Gabriel asistent personal al persoanei cu handicap grav Ivăniși Ion
105 28.02.2022 Privind încadrarea doamnei MĂLĂIANU VERGINICA în funcția de asistent personal, gradația 3, al persoanei cu handicap grav IVĂNIȘI ION
106 28.02.2022 Privind încadrarea domnului BUCĂLAE ADRIAN-ȘTEFAN în funcția de asistent personal, gradația 0, al persoanei cu handicap grav BUCĂLAE LUXA
107 28.02.2022 Privind încetarea aplicabilității Dispoziției nr. 224/26.11.2021 privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav BUCĂLAE LUXA
108 28.02.2022 Privind acordarea sumei de 284 lei d-lui PIPEREA COSTICĂ, reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea numitei NEGREA MARIA
109 28.02.2022 Privind executarea sancțiunii prestării de muncă neremunerată în folosul comunității de către numitul POPESCU FLORIN-IONUȚ
110 28.02.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav Sega Victor
111 28.02.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav Păsărea Ionel
112 28.02.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav Lepădat Niculae
113 28.02.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant d-nei Tomescu Olivia, persoană cu handicap grav
114 28.02.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant d-lui Necșoiu Sorin-Lucian
115 28.02.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant, persoanei cu handicap grav Corici Dafina
116 28.02.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant d-nei Cîrstoc Ionica pentru persoana cu handicap grav Cîrstoc Amalia-Claudia
117 28.02.2022 Privind desemnarea persoanelor responsabile de întocmirea documentației prealabile necesară realizării amenajamentului pastoral pentru pajiștile aflate pe raza comunei Crasna (proprietăți particulare și proprietatea U.A.T. Comuna Crasna)
118 28.02.2022 Privind aprobarea acordării ajutorului social d-lui Tomoiu Ion
119 28.02.2022 Privind aprobarea acordării ajutorului social d-lui Stancioi Ion
120 28.02.2022 Privind stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-lui Zgripcea Gheorghe-Ilie
121 28.02.2022 Privind stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei Tapurel Andreea-Georgiana
122 28.02.2022 Privind încetarea dreptului la ajutor social D-nului, Protesescu Gheorghe
123 28.02.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant persoanei cu handicap grav, CHIRILĂ IOANA
124 03.03.2022 Privind majorarea salarială de care beneficiază personalul nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, în luna februarie 2022
125 03.03.2022 Privind aprobarea Planului de servicii pentru plasamentul minorului Bîrzava Andrei – Traian, la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Nevoi Speciale Tg.-Jiu
126 07.03.2022 Privind acordarea unui ajutor de urgență la nivelul comunei Crasna, județul Gorj
127 07.03.2022 Privind modificarea ajutorului social d-nei Aremia Ana-Maria-Daniela
128 07.03.2022 Privind modificarea ajutorului social d-nei Baltatoiu Trandafira
129 07.03.2022 Privind modificarea ajutorului social d-nei Bontoiu Mihaela
130 07.03.2022 Privind modificarea ajutorului social d-nei Bosoncea Elisaveta
131 07.03.2022 Privind modificarea ajutorului social d-nului Bucalae Alexandru
132 07.03.2022 Privind modificarea ajutorului social d-nei Catutoiu Valentina
133 07.03.2022 Privind modificarea ajutorului social d-nei Ciortan Ligia
134 07.03.2022 Privind modificarea ajutorului social d-nei Dobran Ileana
135 07.03.2022 Privind modificarea ajutorului social d-nului Floarea Danut
136 07.03.2022 Privind modificarea ajutorului social d-nei Gaina Elena
137 07.03.2022 Privind modificarea ajutorului social d-nei Gherghe Maria
138 07.03.2022 Privind modificarea ajutorului social d-nei Haimana Lucica
139 07.03.2022 Privind modificarea ajutorului social d-nei Ivanusi Viorica
140 07.03.2022 Privind modificarea ajutorului social d-nei Lihoaca Maria
141 07.03.2022 Privind modificarea ajutorului social d-nului Mihaila Constantin
142 07.03.2022 Privind modificarea ajutorului social d-nului Nacioiu Virgil
143 07.03.2022 Privind modificarea ajutorului social d-nului Oprea Gheorghe
144 07.03.2022 Privind modificarea ajutorului social d-nei Piperea Ioana
145 07.03.2022 Privind modificarea ajutorului social d-nei Popescu Octavia
146 07.03.2022 Privind modificarea ajutorului social d-nului Popica Constantin
147 07.03.2022 Privind modificarea ajutorului social d-nului Puiu Lapadat
148 07.03.2022 Privind modificarea ajutorului social d-nei Schiopoiu Maria
149 07.03.2022 Privind modificarea ajutorului social d-nei Sicoe Maria
150 07.03.2022 Privind modificarea ajutorului social d-nei Stochita Lacramioara
151 07.03.2022 Privind modificarea ajutorului social d-nei Tiriplica Elena
152 07.03.2022 Privind modificarea ajutorului social d-nei Voicu Elisaveta
153 07.03.2022 Privind aprobarea acordării ajutorului social d-lui Stancioi Ion
154 07.03.2022 Privind aprobarea acordării ajutorului social d-lui Tomoiu Ion
155 07.03.2022 Privind constituirea Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Crasna, județul Gorj
156 11.03.2022 Privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei TURCU CRISTINA-ANA asistent personal, gradația 1, al copilului cu handicap grav TURCU MATEI
157 11.03.2022 Privind încadrarea doamnei TURCU CRISTINA-ANA în funcția de asistent personal, gradația 0, al copilului cu handicap grav TURCU MATEI
158 11.03.2022 Privind executarea sancțiunii prestării de muncă neremunerată în folosul comunității de către numitul BUDURAN EUGEN-DORIAN
159 11.03.2022 Privind modificarea de alocatii bugetare in cadrul aceluiași capitol bugetar al Comunei Crasna, Județul Gorj, pe anul 2022
160 15.03.2022 Privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-lui Ciocan Mihail
161 15.03.2022 Privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei Toloarga Madalina
162 15.03.2022 Privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-lui Vamvu Dumitru Daniel
163 15.03.2022 Privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei Stochita Lacramioara
164 15.03.2022 Privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-lui Popescu Mircea
165 15.03.2022 Privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei Oprea Ionela
166 15.03.2022 Privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-lui Nitulescu Vasile
167 15.03.2022 Privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-lui Meche Dumitru
168 15.03.2022 Privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-lui Majlat Andrei
169 15.03.2022 Privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei/d-lui Dumitrescu Gheorghiana Matilda
170 15.03.2022 Privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei/d-lui Bontoiu Mihaela
171 15.03.2022 Privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-lui Badita Laurentiu Ion
172 15.03.2022 Privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-lui Zgripcea Gheorghe-Ilie
173 15.03.2022 Privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei Tapurel Andreea-Georgiana
174 15.03.2022 Privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei Plesa Loredana
175 15.03.2022 Privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei Brabete Floarea Jeanina-Nicoleta
176 15.03.2022 Privind încetarea acordării indemnizației lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, numitei DĂNESCU NATALIA
177 18.03.2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Crasna în ședința ordinară din data de 25.03.2022
178 22.03.2022 Privind încetarea contractului individual de muncă al d-nei JIPA ANA, asistent personal al persoanei cu handicap grav MĂLĂIANU LENUȚA
179 22.03.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant d-lui Diaconescu I. Alexie persoană cu handicap grav
180 24.03.2022 Privind încetarea contractului individual de muncă al d-nei NIȚULESCU LENUȚA, asistent personal al persoanei cu handicap grav NIȚULESCU DOMNICA,
181 28.03.2022 Privind încetarea contractului individual de muncă al d-nei PESTROIU ERSZEBET, asistent personal al persoanei cu handicap grav PESTROIU TRANDAFIRA
182 28.03.2022 Privind încetarea contractului individual de muncă al d-lui NISTORESCU MARIAN-GEORGEL, asistent personal al persoanei cu handicap grav NISTORESCU ILIE
183 28.03.2022 Privind reîncadrarea doamnei Vîlcu-Dădulescu Mayra -Dyana, având funcția contractuală de execuție de consilier, grad profesional IA, gradația 4, în cadrul compartimentului Secretariat, Relații cu Publicul, Informatică si Informare Turistică, ca urmare a reorganizării compartimentului
184 28.03.2022 Privind reîncadrarea domnului Stoicoiu Toni Daniel, având funcția contractuală de execuție de consilier, grad profesional IA, gradația 3 , în cadrul compartimentului Secretariat, Relații cu Publicul, Informatică si Informare Turistică, ca urmare a reorganizării compartimentului
185 28.03.2022 Privind reîncadrarea domnului Burlan Călin-Bogdan, având funcția publică de execuție de inspector, grad profesional superior, gradația 4, în cadrul compartimentului Registrul agricol, Cadastru, Fond Funciar, ca urmare a reorganizării compartimentului
186 28.03.2022 Privind reîncadrarea doamnei Chiriac Ana , având funcția publică de execuție de inspector, grad profesional superior, gradația 5, în cadrul compartimentului Registrul agricol, Cadastru, Fond Funciar, ca urmare a reorganizării compartimentului
187 28.03.2022 Privind reîncadrarea doamnei Mălăianu Camelia, având funcția contractuală de execuție de referent, grad profesional IA, gradația 5, în cadrul compartimentului Registrul agricol, Cadastru, Fond Funciar, ca urmare a reorganizării compartimentului
188 31.03.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant persoanei cu handicap grav Nițulescu Ion
189 31.03.2022 Privind încetarea contractului individual de muncă al domnului SÎRBU ION din funcția de asistent personal, gradația 0, al persoanei cu handicap grav SÎRBU I. MARIA
190 31.03.2022 Privind încadrarea domnului SÎRBU ION în funcția de asistent personal, gradația O, al persoanei cu handicap grav SÎRBU I. MARIA
191 31.03.2022 Privind acordarea ajutorului social d-nei/lui Brabete-Floarea Jeanina- Nicoleta
192 31.03.2022 Privind acordarea ajutorului social d-nei/lui Cinteza Ileana-Vasilica
193 31.03.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant, persoanei cu handicap grav Mălăianu Anca-Loredana
194 31.03.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant pentru persoana cu handicap grav Andreoiu Constantin
195 04.04.2022 Privind încetarea contractului individual de muncă al d-lui BUCĂLAE ADRIAN-ȘTEFAN asistent personal, gradația 0, al persoanei cu handicap grav BUCĂLAE LUXA
196 04.04.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant persoanei cu handicap grav Olariu Valica
197 04.04.2022 Privind majorarea salarială de care beneficiază personalul nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, în luna martie 2022
198 07.04.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav BUCĂLAE LUXA
199 14.04.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant d-nei Pistol Paulina, persoană cu handicap grav
200 14.04.2022 Privind desfășurarea Bâlciului anual „Florii”, în comuna Crasna, județul Gorj și împuternicirea persoanelor, angajați în cadrul Primăriei comunei Crasna pentru a asigura buna desfășurare a acestuia
201 14.04.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant pentru persoana cu handicap grav SPAFIU MARIA
202 19.04.2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Crasna în ședința ordinară din data de 29.04.2022
203 26.04.2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Crasna în ședința extraordinară de îndată în data de 26.04.2022
204 26.04.2022 Privind acordarea sumei de 1434 lei d-lui BURLAN ALEON-DORU, reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea numitului CATANĂ GHIȚĂ
205 29.04.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav DUMITRELEA MIRCEA
206 29.04.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav CIOCÂRLAN MARIA
207 29.04.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav NIȚESCU ILEANA
208 29.04.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant, pentru persoana cu handicap grav Cioboiu Florentina
209 29.04.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant pentru persoana cu handicap grav Bălțătoiu Maria
210 29.04.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant, pentru persoana cu handicap grav Bocșe Ștefan-Leontin
211 29.04.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav MOGOȘANU DUMITRU
212 29.04.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant pentru persoana cu handicap grav SÎRBU I. MARIA
213 29.04.2022 Privind încetarea dreptului la ajutor social D-nei/D -lui Stochita
Lacramioara
214 29.04.2022 Privind încetarea dreptului la ajutor social D-nei/D -lui Stancioi Ion
215 29.04.2022 Privind încetarea dreptului la ajutor social D-nei/D -lui Aremia Ana-Maria-Daniela
216 29.04.2022 Privind modificarea de alocatii bugetare in cadrul aceluiași capitol bugetar al Comunei Crasna, Județul Gorj, pe anul 2022
217 29.04.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant persoanei cu handicap grav Țâță Elisaveta
218 29.04.2022 Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea susținerii concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a funcției publice de execuție vacanta, de consilier, grad profesional principal, clasa I, in compartimentul investitii publice si patrimoniu din aparatul de specialitate al Primarului comunei Crasna , județul Gorj
219 04.05.2022 Privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul „ÎNFIINȚARE CENTRU SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL”
220 04.05.2022 Privind majorarea salarială de care beneficiază personalul nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, în luna aprilie 2022
221 12.05.2022 Privind acordarea unui ajutor de urgență la nivelul comunei Crasna, județul Gorj
222 12.05.2022 Privind încadrarea doamnei CIOBOIU ELENA în funcția de asistent personal, gradația 3, al persoanei cu handicap grav BĂLAN ANCULIA
223 12.05.2022 Privind încetarea acordării indemnizației lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, numitului CĂPRICI ION
224 12.05.2022 Privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei Brabete Floarea Jeanina Nicoleta, cu CNP 281202181092
225 16.05.2022 Privind executarea sancțiunii prestării de muncă neremunerată în folosul comunității de către numitul ZGRIPCEA GHEORGHE-ILIE
226 20.05.2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Crasna în ședința ordinară din data de 27.05.2022
227 26.05.2022 Privind desemnarea persoanelor în vederea efectuării unor anchete sociale la nivelul U.A.T. comuna Crasna, județul Gorj
228 31.05.2022 Privind încetarea acordării indemnizației lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, numitei ISDRARIU MARIA
229 31.05.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant persoanei cu handicap grav PĂPU NOLICĂ
230 31.05.2022 Privind încadrarea domnului CIOCÂRLAN DUMITRU în funcția de asistent personal, gradația 5, al persoanei cu handicap grav CIOCÂRLAN MARIA
231 31.05.2022 Privind încetarea aplicabilității Dispoziției nr. 206 / 29.04.2022 privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav CIOCÂRLAN MARIA
232 31.05.2022 Privind menținerea sporului pentru condiții vătămătoare doamnei GRUIESCU ANGELICA angajată în funcția contractuală de bibliotecar, grad profesional IA, gradația 5, în cadrul Bibliotecii Comunale Crasna, județul Gorj
233 31.05.2022 Privind menținerea sporului pentru condiții de muncă acordat d-nei COROBEA DANIELA asistent medical comunitar principal (PL), gradația 5 în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna, județul Gorj
234 31.05.2022 Privind modificarea de alocatii bugetare in cadrul aceluiași capitol bugetar al Comunei Crasna, Județul Gorj, pe anul 2022
235 31.05.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant d-nei PUIU IONICA-FLAVIANA pentru copilul cu handicap grav PUIU KEVIN-ANDREI
236 31.05.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav Damienoiu Miron
237 03.06.2022 Privind majorarea salarială de care beneficiază personalul nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, în luna mai 2022
238 09.06.2022 Privind desfășurarea Bâlciului anual „Rusalii”, în comuna Crasna, județul Gorj și împuternicirea persoanelor, angajați în cadrul Primăriei comunei Crasna pentru a asigura buna desfășurare a acestuia
239 09.06.2022 Privind încetarea dreptului la ajutor social d-nei Lihoaca Maria
240 17.06.2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Crasna în ședința ordinară din data de 23.06.2022
241 20.06.2022 Privind încetarea contractului individual de muncă al d-nei SMĂRĂNDOIU DACIANA-CAMELIA, asistent personal al persoanei cu handicap grav TOMESCU OLIVIA
242 30.06.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant persoanei cu handicap grav Mihăilă Maria
243 30.06.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav Dănescu Georgică
244 04.07.2022 Privind majorarea salariala de care beneficiază personalul nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, în luna iunie 2022
245 04.07.2022 Privind încetarea contractului individual de muncă al d-nei MANOLESCU GEORGIANA din funcția de asistent personal, gradația 0, al persoanei cu handicap grav CENUȘE MARIA
246 04.07.2022 Privind încetarea contractului individual de muncă al d-lui PLĂCINTARU CONSTANTIN, asistent personal al persoanei cu handicap grav BUCĂLAE N. ION
247 04.07.2022 Privind numirea d-lui PUFAN BOGDAN-CONSTANTIN în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația 4 in Compartimentul investiții publice si patrimoniu din aparatul de specialitate al Primarului comunei Crasna, județul Gorj
248 17.07.2022 Privind acordarea unui ajutor de urgență la nivelul comunei Crasna, județul Gorj
249 15.07.2022 Privind actualizarea componenței Comisiei Tehnico-economice la nivelul comunei Crasna, județul Gorj
250 18.07.2022 Privind încetarea contractului individual de muncă al d-nei PARASCHIVESCU MARINELA din funcția de asistent personal, al persoanei cu handicap grav NIȚULESCU IOANA
251 22.07.2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Crasna în ședința ordinară din data de 29.07.2022
252 22.07.2022 Privind desfășurarea Bâlciului anual “Sfântul Pantelimon”, în satul Aninișul din Vale, comuna Crasna, județul Gorj
253 26.07.2022 Privind exercitarea atribuțiilor de serviciu ale doamnei Tiriplică Luminița – secretarul general al comunei Crasna, județul Gorj, pe durata efectuării concediului de odihnă, de către d-na Cîrstoc Rodica – inspector superior în cadrul Primăriei comunei Crasna
254 26.07.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant persoanei cu handicap grav Niță Ana
255 26.07.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant d-lui Lupulescu-Diaconescu Daniel, persoană cu handicap grav
256 26.07.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant d-nei Turcu Cristina-Ana
257 26.07.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant persoanei cu handicap grav Vulpe Maria
258 05.08.2022 Privind majorarea salariată de care beneficiază personalul nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, în luna iulie 2022
259 08.08.2022 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru familia d-nei Haimana Lucia
260 08.08.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant pentru persoana cu handicap grav Dănescu Ana
261 08.08.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant persoanei cu handicap grav OBROCEA VASILE
262 08.08.2022 Privind modificarea cuantumului ajutorului social d-lui/d-nei Voicu Elisaveta
263 08.08.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant persoanei cu handicap grav Ciucă Elisabeta
264 08.08.2022 Privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei/d-lui Toloarga Madalina
265 08.08.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant d-nei IVĂNUȘ ECATERINA
266 10.08.2022 Privind acordarea unui ajutor de urgență la nivelul comunei Crasna, județul Gorj
267 10.08.2022 Cu privire la delegarea dreptului de semnătură „primar”, în lipsa primarului comunei Crasna
268 17.08.2022 Privind constituirea comisiei în vederea verificării modului de încasare a taxei de apă de la toți beneficiarii sistemelor de alimentare cu apă autorizate (cu contor și paușal), de la nivelul comunei Crasna, județul Gorj
269 17.08.2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Crasna în ședința ordinară din data de 25.08.2022
270 19.08.2022 Privind încetarea contractului individual de muncă al d-nei LEJA VIORICA-FLOAREA din funcția de asistent personal, al persoanei cu handicap grav LEPĂDAT NICULAE
271 31.08.2022 Privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Nica Zenovia, asistent personal al persoanei cu handicap grav Nițulescu Ion
272 31.08.2022 Privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei GÎNGEA STELUȚA, asistent personal al persoanei cu handicap grav PĂPU NOLICĂ
273 31.08.2022 Privind încadrarea doamnei NiCÂZENOViA în funcția de asistent personal, gradația 5, al persoanei cu handicap grav NIȚULESCU ION
274 31.08.2022 Privind încadrarea doamnei GÎNGEA STELUȚA în funcția de asistent personal, gradația 2, al persoanei cu handicap grav PĂPU NOLICĂ
275 31.08.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant persoanei cu handicap grav Gelegram Maria
276 31.08.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant domnului Daia Romeo
277 31.08.2022 Privind modificarea de alocatii bugetare in cadrul aceluiași capitol bugetar al Comunei Crasna, Județul Gorj, pe anul 2022
278 31.08.2022 Privind actualizarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență la nivelul comunei Crasna, județul Gorj
279 02.09.2022 Privind majorarea salarială de care beneficiază personalul nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, în luna august 2022
280 05.09.2022 privind executarea sancțiunii prestării de muncă neremunerată în folosul comunității de către numitul MAJLAT ANDREI-COSMIN
281 07.09.2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Crasna în ședința extraordinară în data de 13.09.2022
282 16.09.2022 Privind desemnarea persoanelor responsabile de supravegherea, îndrumarea și verificarea activității persoanelor obligate la prestarea de muncă neremunerată în folosul comunității la nivelul comunei Crasna, județul Gorj
283 16.09.2022 Privind constituirea comisiei pentru identificarea terenurilor disponibile, situate în comuna Crasna, sat Cărpiniș, punctul „Răstoci”, în vederea achiziționării suprafeței de 950 mp necesară la construirea unei stații de epurare pentru obiectivul de investiții „înființare sistem centralizat de rețele de canalizare cu stații de epurare în comuna Crasna, județul Gorj”
284 23.09.2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Crasna în ședința ordinară din data de 30.09.2022
285 23.09.2022 Privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță, la nivelul comunei Crasna, județul Gorj
286 26.09.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant persoanei cu handicap grav TUTU ION, cu domiciliul în sat Buzești, comuna Crasna, județul Gorj
287 26.09.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant d-nei IVĂNUȘ ECATERINA, cu domiciliul în comuna Crasna, sat Buzești, județul Gorj
288 30.09.2022 Privind acordarea, dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei/d-lui Majlat Andrei- Cosmin
289 30.09.2022 Privind acordarea, dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei/d-lui Suvar Dumitra- Loredana
290 30.09.2022 Privind încetarea contractului individual de muncă al domnului PLEȘA PETRE, asistent personal al persoanei cu handicap grav PLEȘA PĂUNA
291 30.09.2022 Privind încetarea acordării indemnizației lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, numitei DIACONESCU MARGARETA
292 30.09.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant, persoanei cu handicap grav Taiga lon-Daniel
293 30.09.2022 Privind încadrarea domnului PLEȘA PETRE în funcția de asistent personal, gradația 0, al persoanei cu handicap grav PLEȘA PĂUNA
294 04.10.2022 Privind majorarea salariala de care beneficiază personalul nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, în luna septembrie 2022
295 10.10.2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Crasna în ședința extraordinară de îndată în data de 11.10.2022
296 12.10.2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Crasna în ședința extraordinară de îndată în data de 13.10.2022
297 14.10.2022 Privind executarea sancțiunii prestării de muncă neremunerată în folosul comunității de către numitul GRUIESCU VALENTIN-COSTIN
298 31.10.2022 Privind încetarea contractului individual de muncă al d-nei PIRJOL IRINA-LORENA, asistent personal al persoanei cu handicap grav VULPE MARIA
299 31.10.2022 Privind încetarea contractului individual de muncă al domnului IONIȚĂ CONSTANTIN-SORINEL, asistent personal al persoanei cu handicap grav DEACONESCU MIHAELA-DANA
300 31.10.2022 Privind încetarea acordării indemnizației lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, numitei BONCU MARIA
301 31.10.2022 Privind încadrarea doamnei PIRJOL IRINA-LORENA în funcția de asistent personal, gradația 1, al persoanei cu handicap grav VULPE MARIA
302 31.10.2022 Privind încadrarea domnului IONIȚĂ CONSTANTIN-SORINEL în funcția de asistent personal, gradația 2, al persoanei cu handicap grav DEACONESCU MIHAELA-DANA
303 31.10.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant persoanei cu handicap grav MIHĂILĂ I. CHINARETA
304 31.10.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant pentru persoana cu handicap grav PLEȘA PĂUNA
305 31.10.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant pentru persoana cu handicap grav DEACONESCU MIHAELA-DANA
306 31.10.2022 Privind încadrarea domnului ȚĂPUREL ION în funcția de asistent personal, gradația 3, al persoanei cu handicap grav GEORGESCU DUMITRU
307 31.10.2022 Privind încetarea aplicabilității Dispoziției nr. 177 /30.09.2021 privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav Georgescu Dumitru
308 31.10.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant persoanei cu handicap grav GOLEA ELENA
309 31.10.2022 Privind acordarea gradației 4 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă de la 15 Ia 20 ani, d-Iui STOICOIU TONI-DANIEL, consilier, grad profesional IA, în cadrul Compartimentului Secretariat, Relații cu Publicul, Informatică și Informare Turistică din aparatul de specialitate al primarului comunei Crasna, și stabilirea drepturilor salariate începând cu data de 01.11.2022
310 31.10.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav Dănescu Gheorghe
311 31.10.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav Mălăianu lulia
312 31.10.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav BUCĂLAE LUXA
313 31.10.2022 Pentru modificarea Dispoziției nr. 120/11.06.2021 privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu, la nivelul comunei Crasna, județul Gorj
314 03.11.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant persoanei cu handicap grav Danciu Cornelia
315 03.11.2022 Privind majorarea salarială de care beneficiază personalul nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, în luna octombrie 2022
316 04.11.2022 Privind încetarea contractului individual de muncă al d-nei SÂRBESCU LIDIA, asistent personal al persoanei cu handicap grav NIȚĂ ANA
317 14.11.2022 Privind acordarea unor ajutoare de urgență la nivelul comunei Crasna, județul Gorj
318 18.11.2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Crasna în ședința ordinară din data de 25.11.2022
319 18.11.2022 Privind acordarea sumei de 1000 lei d-lui PETRESCU GHEORGHE, reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea numitei BONCU MARIA
320 25.11.2022 Privind actualizarea Comandamentului de conducere și coordonare a acțiunilor de prevenire și intervenție pentru combaterea poleiului și înzăpezirii drumurilor publice de interes local pentru iarna 2022 – 2023
321 28.11.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav NICULESCU SAVA
322 28.11.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav POPICA FLOAREA
323 28.11.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav SILIȘTE MIRON
324 28.11.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant pentru persoana cu handicap grav JIANU ELISAVETA
325 28.11.2022 Privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi precum și a suplimentului lunar de combustibili solizi sau lichizi persoanelor vulnerabile din
comuna Crasna, județul Gorj
326 29.11.2022 Privind stabilirea programului de lucru pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna și al instituțiilor publice din subordine în vederea recuperării zilei de 2 decembrie 2022, stabilită ca zi liberă.
327 05.12.2022 Privind majorarea salarială de care beneficiază personalul nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, în luna noiembrie 2022
328 05.12.2022 Privind încetarea contractului individual de muncă al d-nei OLARIU VASILICA-MIHAELA, asistent personal al persoanei cu handicap grav OLARIU VALICA
329 05.12.2022 Privind neacordarea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, D-nului Lihoaca Pavel
330 07.12.2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Crasna în ședința extraordinară de îndată în data de 08.12.2022
331 09.12.2022 Privind încetarea contractului individual de muncă al d-nei MĂLĂIANU VERGINICA asistent personal, gradația 3, al persoanei cu handicap grav IVĂNIȘI ION
332 09.12.2022 Privind încadrarea doamnei MĂLĂIANU VERGINICA în funcția de asistent personal, gradația 3, al persoanei cu handicap grav FILIMON ANGELICA
333 09.12.2022 Privind încetarea aplicabilității Dispoziției nr. 192 / 31.07.2020 privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav FILIMON ANGELICA
334 15.12.2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Crasna în ședința ordinară din data de 21.12.2022
335 15.12.2022 Privind încetarea contractului individual de muncă al domnului NECȘOIU SORIN-LUCIAN, asistent personal al copilului cu handicap grav NECȘOIU IOAN-VLADIMIR
336 15.12.2022 Privind încadrarea domnului NECȘOIU SORIN-LUCIAN în funcția de asistent personal, gradația 1, al copilului cu handicap grav NECȘOIU IOAN-VLADIMIR
337 15.12.2022 Privind virarea de credite bugetare in cadrul aceluiași capitol bugetar al Comunei Crasna, Județul Gorj, pe anul 2022
338 19.12.2022 Privind constituirea Comisiei pentru inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aparținând comunei Crasna, județul Gorj
339 28.12.2022 Privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei/d-lui Nitulescu Vasile
340 28.12.2022 Privind incetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei/d-lui Ciocan Mihail
341 28.12.2022 Privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei/d-lui Ciocan Mihail
342 28.12.2022 Privind incetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-lui Zgripcea Gheorghe-Ilie
343 28.12.2022 Privind acordare dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-lui Zgripcea Gheorghe-Ilie
344 28.12.2022 Privind incetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-lui Piesa Petre
345 28.12.2022 Privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-lui Piesa Petre
346 28.12.2022 Privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei Dragu Luminița Ana
347 28.12.2022 Privind aprobarea acordării ajutorului social d-nei/lui Suvar Dumitra Loredana
348 28.12.2022 Privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi precum și a suplimentului lunar de combustibili solizi sau lichizi persoanelor vulnerabile din comuna Crasna, județul Gorj
349 28.12.2022 Privind încetarea dreptului la ajutor social D-nei Dobran Ileana
350 28.12.2022 Privind încetarea dreptului la ajutor social D -lui Puiu Lapadat
351 28.12.2022 Privind constituirea comisiei de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar care prezintă un grad ridicat de uzură, propuse în urma inventarierii anuale din patrimoniul UAT Comuna Crasna, județul Gorj

Comentariile sunt închise.