Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive 2022

Nr. dispoziției Data dispoziției Titlul dispoziției
1 03.01.2022 Privind executarea sancțiunii prestării de muncă neremunerată în folosul comunității de către numitul COROBEA GEORGE-CONSTANTIN
2 03.01.2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Crasna în ședința extraordinară de îndată în data de 05.01.2022
3 03.01.2022 Privind constatarea cazului de încetare de drept a raportului de serviciu al d-lui Chiriac Gheorghe, funcționar public de execuție – consilier, gradul profesional superior, gradația 5 în cadrul Compartimentului Cadastru agricultură, fond funciar de la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna, județul Gorj
4 03.01.2022 Privind stabilirea nivelului indemnizației lunare pentru persoanele cu handicap grav acordată la nivelul Primăriei Comunei Crasna, județul Gorj, începând cu data de 01.01.2022
5 03.01.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, persoanei cu handicap grav DĂNESCU NATALIA, cu domiciliul în comuna Crasna, sat Radoș, județul Gorj
6 03.01.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant pentru persoana cu handicap grav BOCȘE ȘTEFAN-LEONTIN cu domiciliul în sat Carpinis, comuna Crasna, județul Gorj
7 03.01.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant pentru persoana cu handicap grav SPAFIU MARIA cu domiciliul în sat Carpinis, comuna Crasna, județul Gorj
8 04.01.2022 Privind majorarea salariată de care beneficiază personalul nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, în luna decembrie 2021
9 04.01.2022 Privind stabilirea beneficiarilor si cuantumul suplimentului pentru combustibili solizi si/sau lichizi acordat lunar, pe tot parcursul anului
10 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. BOCȘE VICTOR-DANIEL, asistent personal gradația 0, începând cu data de 01.01.2022
11 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. NECȘOIU SORIN-LUCIAN, asistent personal gradația 0, începând cu data de 01.01.2022
12 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. PLEȘA PETRE, asistent personal gradația 0, începând cu data de 01.01.2022
13 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na JIPA ANA,
asistent personal gradația 0, începând cu data de 01.01.2022
14 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na JIANU ELENA, asistent personal gradația 0, începând cu data de 01.01.2022
15 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na RUJAN ELENA-ALINA, asistent personal gradația 0, începând cu data de 01.01.2022
16 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na PUIU IONICA-FLAVIANA, asistent personal gradația 0, începând cu data de 01.01.2022
17 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. GOLEA GHEORGHE, asistent personal gradația 1, începând cu data de 01.01.2022
18 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na TOMA DIANA-NICOLETA, asistent personal gradația 1, începând cu data de 01.01.2022
19 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na TURCU CRISTINA-ANA, asistent personal gradația 1, începând cu data de 01.01.2022
20 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na TURCU CRISTINA-ANA, asistent personal gradația 1, începând cu data de 01.01.2022
21 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na STROIE IOANA, asistent personal gradația 1, începând cu data de 01.01.2022
22 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na PĂTRĂȘCOIU CRISTINA, asistent personal gradația 1, începând cu data de 01.01.2022
23 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. SIRBU ION, asistent personal gradația 1, începând cu data de 01.01.2022
24 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na PIRJOL IRINA-LORENA, asistent personal gradația 1, începând cu data de 01.01.2022
25 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. IONIȚĂ CONSTANTIN-SORINEL, asistent personal gradația 2, începând cu data de 01.01.2022
26 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na BURLAN ELENA, asistent personal gradația 2, începând cu data de 01.01.2022
27 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na SCHIOPOIU CRISTINA, asistent personal gradația 2, începând cu data de 01.01.2022
28 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na SMARANDOIU DACIANA-CAMELIA, asistent personal gradația 2, începând cu data de 01.01.2022
29 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na CANA DANIELA-LUMINIȚA, asistent personal gradația 2, începând cu data de 01.01.2022
30 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na LEJA VIORICA-FLOAREA, asistent personal gradația 2, începând cu data de 01.01.2022
31 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na TUTU LIVIA-CLAUDIA, asistent personal gradația 2, începând cu data de 01.01.2022
32 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na URÎȚESCU MARIA, asistent personal gradația 2, începând cu data de 01.01.2022
33 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na IVĂNUȘ ECATERINA, asistent personal gradația 2, începând cu data de 01.01.2022
34 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na GINCEA STELUȚA, asistent personal gradația 2, începând cu data de 01.01.2022
35 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na JIANU FLORI-ILENUS, asistent personal gradația 2, începând cu data de 01.01.2022
36 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na NIȚULESCU LENUȚA, asistent personal gradația 2, începând cu data de 01.01.2022
37 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na OLARIU VASILICA, asistent personal gradația 3, începând cu data de 01.01.2022
38 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na MOȚA IOANA-LILIANA, asistent personal gradația 3, începând cu data de 01.01.2022
39 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na PARASCHIVESCU MARINELA, asistent personal gradația 3, începând cu data de 01.01.2022
40 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na DIACONESCU CRISTINA, asistent personal gradația 3, începând cu data de 01.01.2022
41 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. GELEGRAM CONSTANTIN-COSMIN, asistent personal gradația 3, începând cu data de 01.01.2022
42 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. MALAIANU GABRIEL, asistent personal gradația 3, începând cu data de 01.01.2022
43 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. PLĂCINTARU CONSTANTIN, asistent personal gradația 3, începând cu data de 01.01.2022
44 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. NISTORESCU MARIAN-GEORGEL, asistent personal gradația 3, începând cu data de 01.01.2022
45 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na CHERCIU CAMELIA-LILIANA, asistent personal gradația 4, începând cu data de 01.01.2022
46 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na PESTROIU ERZSEBET, asistent personal gradația 4, începând cu data de 01.01.2022
47 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na CIRSTOC IONICA, asistent personal gradația 4, începând cu data de 01.01.2022
48 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na DOCHIȚU MARIA, asistent personal gradația 4, începând cu data de 01.01.2022
49 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na CHERCIU LEONICA, asistent personal gradația 4, începând cu data de 01.01.2022
50 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. SPAFIU DĂNUȚ, asistent personal gradația 4, începând cu data de 01.01.2022
51 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na BUCĂLAE DANIELA asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2022
52 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na MALAIANU LUMINITA-MINODORA asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2022
53 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na LUPU MARIANA asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2022
54 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na LUPULESCU-DIACONESCU LUMINIȚA asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2022
55 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na MIHAILA ALEXANDRINA-VIORICA asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2022
56 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na NICA ZENOVIA asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2022
57 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na CRETU IULIA asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2022
58 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na DIȚĂ ELENA asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2022
59 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na SEGA VIORICA asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2022
60 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na PASAREA IOANA asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2022
61 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru d-na MIHAILA MARIA asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2022
62 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. CIOBOIU SILVIU asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2022
63  04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. MALAIANU CORNEL asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2022
64 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. DIACONESCU CONSTANTIN asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2022
65 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. CHIRILĂ DAN asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2022
66 04.01.2022 Privind stabilirea salariului de baza pentru dl. BOANTĂ POMPILIU asistent personal gradația 5, începând cu data de 01.01.2022
67 05.01.2022 Privind încetarea acordării indemnizației lunare de însoțitor echivalentă cu salariul net al asistentului personal debutant numitei Făsui Elisaveta, persoană cu handicap grav, cu domiciliul în comuna Crasna, sat Cărpiniș, județul Gorj
68 05.01.2022 Privind încetarea dreptului la ajutor social D-nului Pricop Pompiliu
69 05.01.2022 Privind aprobarea acordării ajutorului social d-nei Aremia Ana-Maria- Daniela

Comentariile sunt închise.