Turism

 

Resurse turistice naturale  

Aşezările rurale ale comunei sunt situate în zona Subcarpaţilor Getici, într-un cadru natural variat ca morfologie şi vegetaţie, dar teritoriul administrativ al comunei, dispus în trepte de altitudine, se extinde spre nord până în creasta principală a Munţilor Parâng, la altitudini ce depăşesc frecvent 2.000 m (Vf. Gruiu, 2.345 m, Vf. Pâcleşa – 2.335, Vf. Mândra – 2.360 m, ş.a.). Acest areal montan creează în viitor premise suplimentare dezvoltării turismului în localitate. Este traversat de numeroase pâraie (Blahniţa, Aniniş, Ghia, Radoşu), afluenţi de dreapta ai Gilortului, toate cu direcţie de curgere de la nord spre sud, pâraie ale căror trasee sunt deosebit de pitoreşti.
Satele comunei Crasna, la fel ca şi întreaga zonă a Subcarpaţilor Getici, beneficiază de condiţii naturale deosebit de favorabile pentru practicarea turismului în toate perioadele anului, fiind avantajată de lipsa factorilor de poluare şi de un potenţial turistic natural care permite practicarea unor variate forme de turism.
Principalele resurse turistice legate de cadrul natural al localităţii sunt:
formele de relief submontan şi montan (Munţii Parâng), având ca suport o structură geologică complexă, dispus în trepte de altitudine, îmbogăţesc aspectul peisagistic al zonei şi creează oportunităţi pentru turismul de odihnă şi recreere;domeniul schiabil amenajabil în arealul Muntele Molidvişu (1.757 m – 1.300 m alt.), este o premisă favorabilă pentru dezvoltarea sporturilor de iarnă, având avantajul distanţei relativ mici faţă de DJ 665 – aproximativ 10 km, pe cursul pârâului Blahniţa; primele zăpezi apar aici la sfârşitul lunii noiembrie şi se topesc în luna martie;traseele principalelor cursuri de ape, însoţite de cele mai multe ori de drumuri forestiere, deosebit de pitoreşti, sunt locuri de petrecere a weekend-ului la iarbă verde sau locuri de campare; pâraiele Blahniţa şi Cărpiniş prezintă spectaculoase zone de chei pe cursurile superioare;fondul forestier bogat, reprezentat prin păduri de foioase şi conifere, îmbracă versanţii sudici ai Munţilor Parâng, creează un mediu ambiant atractiv, curat, recomandat pentru vacanţe active; având în vedere suprafaţa mare ocupată de pădure (53,64 %), există multiple posibilităţi de valorificare economică şi implicit turistică a acestei resurse naturale;flora pajiştilor montane şi a fâneţelor, de o diversitate impresionantă, în funcţie de altitudine, îmbogăţesc peisajul cadrul natural cu specii floristice multicolore;elementele climatice ale zonei, fără valori extreme, sunt favorabile practicării turismului în tot timpul anului, pentru repunere în formă a organismului după stres (climat de dealuri – sedativ de cruţare, cu temperatură medie anuală de aproximativ 8°C);fondul de vânătoare (specii cu valoare cinegetică – capră neagră, cerb lopătar, căpriori, urşi, mistreţi ş.a.) şi de pescuit sportiv, mai ales pe cursul superior al pâraielor, în amonte de aşezările umane.Resurse turistice naturale cu regim protectiv
Unicitatea şi valoarea unor fenomene naturale geologice cu valoare ştiinţifică, a determinat includerea în categoria arii protejate, în conformitate cu Legea nr. 5/2000, a obiectivului:
⇒ Locul fosilifer Buzeşti, rezervaţie geologică, cu suprafaţa de 1,00 ha

Comentariile sunt închise.